Avainasemassa myynnin johtaminen

Avainasemassa myynnin johtaminen

Myyntiorganisaation menestyksen takana on hyvä johtaminen! Tehdään yhdessä kestävä, kasvuun johtava muutos myyntiorganisaatiosi toiminnassa ja suorituskyvyssä.
Monimuoto-oppiminen

Monimuoto-oppiminen

Sekä avoimet että räätälöidyt valmennuksemme ovat tehokas ja toimiva yhdistelmä luokkahuonekohtaamista, verkkopohjaisia ohjelmia ja erilaisia tehtäviä. Ainutlaatuinen kehittämiskokonaisuus Suomen markkinoilla!
Kaikki räätälöitävissä!

Kaikki räätälöitävissä!

Myynti, johtaminen, vuorovaikutustaidot, toiminnan kehittäminen... Suunnittelemme ja toteutamme juuri sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun - sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Internationally - totta kai!

Internationally - totta kai!

Kansainvälinen kasvu, yhtenäinen myyntikulttuuri ja toimintatapa, kv-projektien pyörittäminen - you name it. Omat asiantuntijamme ja valmentajamme ympäri maailmaa ratkovat näitä päivittäin asiakkaidemme kanssa.
Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimoimista. Meillä on kyky laittaa jokainen myymään.
Yli miljoona kehitystarinaa!

Yli miljoona kehitystarinaa!

Kokemuksemme ja tuloksemme myynnin kasvun aikaansaajana 50 vuoden ajalta hakevat vertaistaan. Millaisen tarinan teemme sinun kanssasi?
Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Digitalisaatio, kanavat, keinovalikot, liidit kaupoiksi, asiakkuuksien hoito, uudistuminen… Myynnin maailma on muuttunut. Autamme sinua yhdistämään markkinointisi myynnin prosessiin - #kaikkimyy.

Taking Sales to a Higher Level

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille
Takaisin

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille

Hyvä maine hyödyttää yrityksen liiketoimintaa ja helpottaa myyjän työtä. Maine on yrityksen strateginen menestystekijä. Siihen vaikuttaa mm. asiakkaan saama kohtelu. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan onnistuneella viestinnällä. 

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asiakaskokemukseen

Joanna Långström”On tärkeä, että yritys on asiakkaan mielessä ensimmäisten joukossa, kun hän harkitsee ostopäätöstään. Tuotteet ovat kopioitavissa, toiminnallinen laatu ei ”, muistutti seniorikonsultti Joanna Långström Mercuri International Oy:stä Mercurin ja Harkonsalo&Vesan järjestämässä tilaisuudessa.

Långströmin korosti sitä, että kaikilla organisaation asiakastyötä tekevillä on mahdollisuus vaikuttaa asiakaskokemuksen toiminnalliseen laatuun. ”Kaikki kohtaamiset vaikuttavat maineeseemme. Yritys voi erottautua myönteisesti kilpailijoistaan hoitamalla asiakaskohtaamisensa erinomaisesti”, muistutti Joanna Långström.

Hän piti tärkeänä, että yritys on määritellyt ne asiakaskokemukset, joissa sen tulisi olla paras, parempi tai hyvä ja joissa se haluaa erottautua kilpailijoistaan. ”Kaikessa ei voi olla hyvä, vaan on tunnistettava, mihin asioihin kannattaa keskittyä omassa asiakastyöskentelyssään ja viestinnässään.”   

Maine ohjaa käyttäytymistä

Maine, mielikuvat ja imago vaikuttavat paljolti siihen, kenet asiakas valitsee liikekumppanikseen tai vaikkapa minkä tuotteen hän haluaa ostaa.  ”Jos menet ostamaan puhelinta, mieleesi nousee vaihtoehto, jolla on vahvin maine”, havainnollisti tilaisuuden viestintäkonsultti Mikko Sillanpää Harkonsalo&Vesasta.

”Maine on yrityksen kohderyhmien luomien mielikuvien summa”, hän määritteli.

Tunnettuus on maineen keskeinen tekijä. Maineen haasteet liittyvätkin usein huonoon tunnettuuteen tai maineen väärään sisältöön. Sillanpää piti tärkeänä sitä, että yritys tietää, miten se tunnetaan markkinoilla ja toisaalta tunnetaanko se oikeista asioista. Maineeseen liittyvät ongelmat näkyvät liiketoiminnassa. Ei vain yrityksen, vaan koko alan huono maine saattaa vahingoittaa liiketoimintaa.

Tunnetaanko ydinviestisi?

Sillanpään mukaan viestinnällä voidaan muokata vastaanottajien mielikuvia. Mielikuvat puolestaan vaikuttavat siihen, millainen maine yritykselle tai tuotteelle muodostuu. Yrityksen maineen hallinta onkin pitkälti yksittäisten viestien hallintaa.  
”Kun yritys haluaa vahvistaa mainettaan, sen on ensin määriteltävä omat ydinviestinsä ja onnistuttava viestimään ne organisaation jokaiselle tasolle ja palveluketjujen läpi.”  
Yrityksen sisäisestä kommunikointiongelmasta kertoo se, jos vaikkapa huollon henkilö hämmästelee asiakkaalleen organisaationsa myyjän myymää tuotetta. Yritys voi investoida myös suuria summia hyvään brändimainontaan, mutta myyjän toiminta asiakastilanteessa saattaa torpedoida koko työn.  

”Viestintästrategia ei saa jäädä johdon pöydälle. Kun halutaan rakentaa vahvaa mainetta, viestinnän on oltava yhtenäistä johdosta lähtien ja katettava koko organisaatio”, Sillanpää painotti.

Henkilökohtaisen tapaamisen arvo kasvaa

Arvioidaan, että neljä ihmistä viidestä on tehnyt ostopäätöksensä ennen kuin tapaa henkilökohtaisesti myyjän. Keskeistä lopputulokselle on, miten myyjä pystyy omalla ammattitaidollaan vaikuttamaan asiakkaaseen.
”On hyvä keskustella myös siitä, mikä merkitys on sillä, mitä ihmiset puhuvat yrityksestä työn ulkopuolelle. Viime kädessä ihminen tekee itselleen ja työlleen hyvää sillä, että vahvistaa osaltaan työpaikkansa  yrityskuvaa ja mainetta.”
 ”Maineen vahvistamisen eteen on tehtävä työtä. Mitään salatiedettä se ei ole”, Joanna Långström sanoi.