KAM-työskentely ja asiakkuuden johtaminen

KAM-konseptin valmennuksemme käsittelevät laajasti avainasiakkuuksien määrittelemistä, asiakashoitosuunnitelmien laatimista ja käytännön työkalujen valintaa sekä asiakasvuorovaikutuksen johtamista pitkäjänteisesti sekä avainasiakastyöskentelyn että asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta. Key Account Management –konseptimme on kehitetty yhteistyössä sveitsiläisen St. Gallenin yliopiston kanssa.

Valmennuspäivien työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla myyjä saa keinot tehdä myyntityötään entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman oman myyntityönsä tehostamiseksi. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, ja osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan.

”Menestyvissä yrityksissä ja myyntiorganisaatioissa avainasiakastyöskentelyllä on oma myyntiprosessinsa. Vastuuhenkilöt työskentevät systemaattisesti ja suunnitelmallisesti asiakkuuksittain – menestyksen takaa näkemyksellisyys ja tiimimyynti.”

Mercuri Sales Excellence
Mercuri-International-asiakkuuden johtaminen-KAM.jpg

Mistä KAM-toiminnassa on kyse?

Key Account Management, Strategic Account Management, Global Account Management jne. – tällä yrityksen kasvun kannalta oleellisen tärkeällä toiminnolla on monta nimeä. Kysymys on toimintatavoista ja menetelmistä kuinka merkittävimpiä asiakkuuksia kasvatetaan asiakkaalle arvoa tuottavasti.

Tärkeimpien asiakkuuksien johtamisesta on tehtävissä yrityksen keskeinen kilpailuetu – tämä edellyttää systemaattista KAM-toimintojen kehittämiskonseptia ja avainhenkilöiden valmentamista. Lue ja tutustu tästä lisää Key Account Management -ajattelustamme.

KAM-työskentelyn ohjelmat

Asiakkuuden johtaminen

Lue lisää