Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 17.5.2018

Mercuri International Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; Suomen henkilötietolaki 1050/2018)) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

Sinulla on asiakkaanamme, yhteistyökumppaninamme ja yksityishenkilönä (jälj. asiakas) oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden mukaisesti ja läpinäkyvästi.

Voimme ajoittain muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita, joten suosittelemme tutustumaan näihin sivuihin säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Mercuri International Oy
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
puh. 09 681 681
e-mail: mercuri@mercuri.fi
Y-tunnus: 1492955-8
Kotipaikka: Helsinki

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme (mercuri@mercuri.fi tai puh. 09 681 681) vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Mercuri International Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään Mercurin International Oy:n (jälj. Mercuri) valmennuksista/tilaisuuksista ja muista Mercurin palveluista sekä Mercurin tuotteiden ja palveluiden kohdennettuun markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen ryhmä koostuu mm. Mercurin toteuttamien/järjestämien valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistuneista henkilöistä, ja Mercurin verkkopalveluiden (mercuri.fi, insights.mercuri.fi ja mercurikoulutus.fi) kautta tehdyistä lataus-/tilaus-/ilmoittautumistiedoista. Tallennamme henkilötietoja vain täysi-ikäisistä (18-v) henkilöistä. Mahdolliset alaikäisten (alle 18-v) henkilötiedot poistetaan rekisteristämme heti kun saamme asian tietoomme.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kootut tiedot ovat:

 • Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Osallistumis- ja käyttäjätiedot Mercurin järjestämiin valmennuksiin tai muihin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset jne.)
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot tilaisuuksien tarjoiluun liittyen)
 • Seuraamme verkkosivustojemme käyttöä evästeillä, lue tästä lisää: tietoa sivustostamme, ja evästeiden perusteella markkinointirekisteriin tallentuu:
 • tiedot verkkosivujen käytöstä (mm. ajankohta, vieraillut sivut ja kesto)
 • tiedot verkkosivukäyttäjän tilaamista ja lataamista markkinoinnin materiaaleista (mm. mikä materiaali, ajankohta)
 • tiedot markkinointiviestien lähetyksestä, avaamisesta ja klikkauksista.
 • Lisäksi näiden evästeiden ja käyttötietojen (verkkovierailut ja aktiivisuus) analytiikan perusteella luodaan ja kerätään tietoa ko. henkilön kiinnostuksenkohteista ja liidipisteytystä ja kohdennettua markkinointia varten.

Asiakas-/henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Mercurin verkkosivuilta (lomakkeet / rekisteröityminen), sähköpostin tai muuta kautta ilmoitetut tiedot ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Näiden tietojen keräys tapahtuu käytössämme olevilla verkkoteknologioilla, kävijöiden oman toiminnan seurauksena ja kolmannen osapuolen palveluilla / tietolähteistä.

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta). Huomioithan, että toisen henkilön puolesta tietoja voi ilmoittaa vain hänen suostumuksellaan.
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
 • Julkaisut (asiakasyrityksen omat julkaistut tiedot esim. verkkosivuilla)
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Tiedotusvälineet (sanoma- ja aikakauslehdet)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mercurin asiakas- ja markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille, ellei asiakkaan tai asiakasyrityksen kanssa ole erikseen sovittu valmennuksen ja/tai kehittämishankkeen toteuttamiseen liittyen, esim. Peili-, DISC- ja Farax-arviointityökalujen, erilaisten analyysien tai videomateriaalin käytöstä ko. ohjelman yhteydessä. Henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille.

Yhteistyökumppaneitamme, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin ovat mm. M-Files Oy, Microsoft, HubSpot, Makers / New Amsterdam, Koodiviidakko Oy, Lieska-Tuotanto Oy, Elisa Oyj, Netigate Ab, CrossKnowledge / John Wiley & Sons Inc., Procountor Oy, Senda Oy, Integro Oy, Completo Consulting Oy.

Mahdollisissa tilanteissa, joissa Mercurin rekisterinpitäjänä siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, käsittelevät nämä yritykset tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Näiden kolmansien osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA).

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Mercuri rekisterinpitäjänä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisena. Henkilötiedot on tallennettu käyttämiimme järjestelmiin ja tietokantoihin, johon on pääsy vain Mercuri International Oy:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, joille on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet, ja jotka ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet Mercuri International Oy:n tietoturvasäännöt. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä ja käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Henkilötietokantojen teknisen toteuttamisen johdosta tiedot ja sijaitsevat ulkopuolisten kumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat kumppaneidemme / palveluntuottajien tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

Palveluntuottajamme, joiden palvelimilla asiakas- ja/tai markkinointirekisterin tiedot sijaitsevat ovat Microsoft (Dynamics CRM) ja HubSpot (markkinointi). Toiminnanohjaus ja dokumentinhallintajärjestelmämme tekninen kumppani on M-Files.

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Esimerkiksi,

 • Valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistumistiedot (”kurssihistoria”) säilytetään seitsemän (7) vuoden ajan.
 • Valmennuksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyviä analyysejä, testejä tai muita materiaaleja säilytetään enintään yksi (1) vuosi tilaisuuksien ja/tai kehittämisohjelman päättymisen jälkeen.
 • Verkkosivustojemme ja -palveluidemme kävijätietoja säilytetään maksimissaan kolmen (3) vuoden ajalta.
 • Suostumus henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on voimassa niin kauan, kunnes se perutaan.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin, mm. oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakas- ja markkinointirekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Kirjalliset yhteydenottopyynnöt lähetetään asiakaspalveluumme, sähköpostitse osoitteeseen mercuri@mercuri.fi (tai postitse: Mercuri International Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo) – lataa tästä lomake, täytä ja lähetä se allekirjoitettuna.

Katso tästä myös sivustojemme käyttöehdot.

Mercuri International Oy