Johtajat ja esihenkilöt

Esihenkilö on henkilöjohtaja niin yksilöille kuin työryhmillekin. Millainen on esihenkilön rooli ja mitkä ovat hänen vastuunsa? Mercurin johtamisvalmennusten perustana on MI-Lead-johtamiskonsepti, joka sisältää menetelmiä ja käytännön keinoja johtamisen analysoimiseen ja kehittämiseen niin henkilökohtaisena taitona kuin yrityksen vahvuutenakin. MI-Leadissä on kyse joustavasta johtamisesta ja sen soveltamisesta käytännön työhön.

Esihenkilövalmennuksissamme käsittelemme henkilöjohtamisen (Leadership) periaatteita, erilaisten yksilöiden ja ryhmien käyttäytymistä sekä ryhmädynamiikan hyödyntämistä ja sitä, kuinka esihenkilönä sopeutat johtamistapaasi erilaisiin johtamistilanteisiin. Digitaalinen oppimispolku antaa mahdollisuuden oppia teoriaa ja pohtia asioita rauhassa, omaan tahtiin. Valmennustilaisuudessa työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset. Itse- ja ryhmäanalyyseilla selvitetään toimintatapojen vaikutusta erilaisissa johtamistilanteissa. Osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman johtamistyöhönsä.

Johtajan tärkein tehtävä on saada henkilöstö työskentelemään menestystä tuottavalla tavalla. Hyvä johtaja osaa yhdistää yrityksen ja ihmisten tavoitteet. Hän johtaa ihmisiä niin, että tulosta syntyy ja valitut strategiat toteutuvat.

mercuri-International-johtajat-esihenkilöt-valmennus.jpg

Esihenkilöiden valmennus avoimena

Tehokas esihenkilö

Lue lisää