Myyntitaitojen valmennukset

Myyntitaitojen valmennuksissa myyjät syventävät osaamistaan ja hiovat taitojaan: kuinka käyttää erilaisia myynnin työkaluja vaativissa asiakastilanteissa, kuinka käsitellä voimakasta vastustusta, kuinka luoda myyviä presentaatioita ja myydä hintaa niin, että tulostavoitteista päästään käytännön tulokseen. Parhaat myyjät erottuvat systemaattisuudellaan, jatkuvalla myyntityön suunnittelulla ja asiakastyöskentelynsä arvioinnilla!

Hyvä b-to-b-myyjä ottaa asiakkaat huomioon ihmisinä ja tunnistaa heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Mercuri-International-myyntitaitojen-valmennus.jpg

Myynnin ohjelmissa keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon systemaattiseen kehittämiseen. Valmennuksissa työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla myyjä saa keinot tehdä myyntityötä entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennusten aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman myyntityönsä tehostamiseksi.

Tuotteita voi kopioida – asiakassuhteiden laatua ja syvyyttä ei

Myyjällä on keskeinen rooli asiakkuuksien ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti hoidetut myyntineuvottelut luovat perustan pitkäjänteisille asiakassuhteille. Mercurin myyntikoulutus on keino kehittyä myynnin ammattilaisena sekä kasvattaa ja tehostaa myyntiä. Tutkimustemme mukaan vain 40 prosenttia myyjistä saavuttaa myyntitavoitteensa ja 10-15 prosenttia myyjistä tekee puolet yrityksen kokonaistuloksesta.

Yritykset hakevat kilpailuetua myyntityöllä. Hyvin hoidetut asiakassuhteet nostavat yrityksen arvoa.

Menestyvässä yrityksessä pidetään huolta myyjien osaamisesta: heitä koulutetaan ja valmennetaan työskentelemään yhä paremmin ja ammattimaisemmin. Myyjän tulee olla aidosti kiinnostunut ratkaisunsa tuottamasta hyödystä asiakkaalle. Hän tunnistaa myyntitilanteen ja osaa sen perusteella valita sopivimman tavan kommunikoida ja myydä. Parhaat myyjät panostavat muita enemmän suunnitteluun, systematiikkaan ja harjoitteluun. Heillä on selkeä käsitys myyntitoimenpiteidensä määrästä, suunnasta, laadusta ja ajoituksesta sekä siitä, miten nämä vaikuttavat myyntitavoitteiden saavuttamiseen.

Myyntitaitojen valmennukset

Systemaattinen ja tavoitteellinen myyntityö

Lue lisää

Tuloksellinen myyntikeskustelu

Lue lisää

Vaikuttava esitystaito

Lue lisää

Miten kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi

Lue lisää

Arvonmyynti

Lue lisää