Myyntitaidot

Hyvä myyjä osaa ottaa asiakkaat huomioon ihmisinä, ja tunnistaa myös heidän erilaiset tarpeet ja odotukset. Myyntitaitojen valmennuksillamme myyjät syventävät osaamistaan ja hiovat taitojaan: kuinka käyttää erilaisia myynnin työkaluja vaativissa asiakastilanteissa, kuinka käsitellä voimakasta vastustusta, kuinka luoda myyviä presentaatioita ja myydä hintaa niin, että tulostavoitteista päästään käytännön tulokseen. Parhaat myyjät erottujat myynnin systemaattisuudellaan, jatkuvalla oman myyntityön suunnittelulla ja oman asiakastyöskentelyn arvioinnilla!

Tutustu alla tarkemmin myyntitaitojen valmennuksiimme!

Myynnin ohjelmissamme keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon systemaattiseen kehittämiseen – käytännössä, myyjän työmaalla. Valmennuspäivillä työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla myyjä saa keinot tehdä myyntityötään entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman oman myyntityönsä tehostamiseksi. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, ja osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan.

Myyjien ohjelmat

Tavoitteellinen myyntityö

Lue lisää

Tuloksellinen myyntikeskustelu

Lue lisää

Myynnin suunnittelu ja tehokas ajankäyttö

Lue lisää

Assertiivinen myynti

Lue lisää

Konsultoiva myyntityö

Lue lisää

Asiantuntijan tehokas neuvottelutaito

Lue lisää

Myyntimahdollisuudet kaupoiksi O2O

Lue lisää

Vakuuttava esiintyminen

Lue lisää