Myynnin suorituskyvyn parantaminen arvonmyynnin avulla: Case Neste

Neste tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. 
Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Kuva: Neste
Kuva: Neste
Kuvituskuva: Neste
Kuva: Neste

Räätälöidyn arvonmyyntivalmennuksen toteutus koko Nesteen myyntiorganisaatiolle

Valmennukseen osallistuvat kaikki myynnin asiantuntijat ja osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään. Näin eri myyntitiimien edustajilla oli mahdollisuus jakaa tietoa ja osaamista keskenään. Ensimmäinen 2023 valmennus toteutettiin keväällä, toinen syksyllä ja kolmas ryhmä aloittaa valmennuksen keväällä 2024. Valmennus antoi myyjille lisää kyvykkyyksiä ja laaja-alaista ajattelua miten asiakkaan tilannetta ja liiketoimintaa ymmärtämällä voidaan konkretisoida ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta saavuttamaan omia tavoitteitaan. Asiakkuussuunnitelmiin ja tavoiteasetantaan on otettu vähitellen vahvemmin käyttöön valmennuksessa opittuja menetelmiä.

“Hyvää keskustelua ja sparrausta. Mielenkiintoista kuulla kollegoilta miten he ovat ratkaisseet asiakkaidensa haasteita.”

“Sparrit vastaväitteistä olivat hyviä. Lisäksi palaute omasta asiakasesityksestä ja vinkit sen parantamiseen.”

“Sain lisäymmärrystä siihen, miten haastavankin myyntiprosessin voi saada maaliin.”

“Päästiin ratkomaan ja sparrailemaan yhdessä aitoja myyntitilanteita.”

“Palaset loksahtivat kohdilleen – hyvä setti kokonaisuudessaan!”

“Parasta oli kysymystekniikkaharjoitukset; valmistautuminen, valmistautuminen ja valmistautuminen.”

“Hyvää oli sparraus, keskustelut ja coaching!”

2023 arvonmyyntivalmennus päätettiin toteutettaa räätälöitynä valmennuskokonaisuutena myyntiorganisaatiolle. Valmennuksen tavoitteena oli parantaa myyntihenkilöstön kykyä konkretisoida entistä paremmin asiakkaille tarjottujen ratkaisujen (aineellista ja aineetonta) liiketoiminnallista arvoa. Lisäksi tavoitteena oli parantaa asiakaskohdennusta ja –yhteistyötä. Tavoitteena oli myös parantaa asiakasviestintää ja myynnin suorituskykyä.

Valmennus antoi myyjille lisää kyvykkyyksiä ja laaja-alaista ajattelua miten asiakkaan tilannetta ja liiketoimintaa ymmärtämällä voidaan konkretisoida ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta saavuttamaan omia tavoitteitaan. Asiakkuussuunnitelmiin ja tavoiteasetantaan on otettu vähitellen vahvemmin käyttöön valmennuksessa opittuja menetelmiä.

Arvonmyyntivalmennus suunniteltiin siten, että alusta asti valmennettavat lähtivät ratkaisemaan todellisten asiakkaiden tarpeita valmennuksen tarjoamin keinoin. Etenemistä seurattiin ja kehitettiin arvonmyyntikoulutuksen sisältöä apuna käyttäen. Näin saatiin valmennusohjelma suoraan vietyä käytäntöön.  

Kuva: Neste

Arvonmyyntivalmennuksen oivalluksia tiiminvetäjien näkökulmasta

‘’Koulutus auttoi kehittämään omaa valmentavaa otetta tiiminvetäjän roolissa. Erilaisia tilanteita, mahdollisuuksia ja haasteita on jatkuvasti eri asiakkaiden kanssa ja voimme aina pysähtyä hetkeksi miettimään hieman laajemmassa kuvassa, mitä keinoja ja vaihtoehtoja meillä on tarjota asiakkaalle. Löytämällä näitä ratkaisuja autamme asiakasta ja samalla parannamme asiakasuskollisuutta, eli pääsemme win-win -tilanteeseen.’’

‘’Valmennettaessa omia tiimiläisiä parasta on huomata heidän saavan ahaa-elämyksiä siitä, mikä koko koulutuksen ydinajatus on. Aluksi joillain tiimiläisillä oli hieman haasteita saada otetta siitä, mihin koulutuksessa pyritään. Yhteisen keskustelun ja erilaisten asiakasesimerkkien kautta ajatukset alkoivat kirkastua ja tiimiläiset alkoivat paremmin nähdä, mitä arvonmyynti voisi käytännössä tarkoittaa juuri tiimiläisen omien asiakkaiden kohdalla. Ennakkokäsitys tuntui välillä olevan, että arvonmyynnin täytyy olla jotain suurta ja mahtavaa. Näinhän ei tarvitse välttämättä olla vaan jokin meidän näkökulmasta pienikin asia voi näyttäytyä asiakkaallemme lisäarvona. Tämän ymmärtäminen auttaa tiimiläisiä löytämään helpommin omille asiakkaille arvokkaat asiat ja näin kehittämään asiakassuhdetta ja johtamaan systemaattisemmin omaa työtä.’’