Myyntijohdon valmennukset

Myynnin johtamisen tehostaminen edellyttää kriittisimpien myyntiprosessien optimointia ja asioiden aikaansaantia. Oleellista on saada aikaan kestävä, kasvuun johtava muutos myyntiorganisaation toiminnassa. Autamme sinua maksimoimaan myyjiesi suorituskyvyn.

Yrityksen menestys on yhä enemmän kiinni siitä, kuinka myyntityötä ja myyjiä johdetaan. Management-puolella kyse on myynti- ja palveluorganisaation työskentelyn suunnittelusta ja myynnin tehokkuuden arvioinnista. Mitä edellytyksiä ja pätevyyksiä organisaatioissa tarvitaan, jotta työskentelyn panos ja sitä kautta tulos on strategian ja tavoitteiden mukainen, asiakasyhteistyötä unohtamatta. Leadership-näkökulmana on myyjien ja myyntitiimien johtaminen ja valmentaminen erilaisissa myyntiprosesseissa ja –tilanteissa.

Myyntijohdon ja myynnin johtamisen valmennuksissamme myynnin johto ja esimiehet kohtaavat yhteisten päivittäisten haasteiden ympärillä. Haluamme jakaa ymmärrystä siitä tehokkuudesta, mitä myynti vaatii – ja mihin suuntaan myyjien työskentelyä tulee ohjata.

”Parhaiten menestyvät myyntiorganisaatiot mittaavat myynnin suorituskykyä kautta linjan, koko myyntiprosessin osalta.”

Tavoitteena myynnin kasvu?

Myynnin johtaminen on tullut viime vuosina entistä monimuotoisemmaksi. Myyntijohdon pöydälle on tullut tarve myyntistrategiseen johtamiseen, jolloin täytyy olla jatkuvasti herkkänä toimintaympäristössä ja asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuville muutoksille. Johdon on kyettävä nopeisiin rytminvaihdoksiin johtamisessa. Myös myyntitoiminnon tekemistä, organisoitumista, myynnin kanavia, suuntausta ja tehokkuutta täytyy kyetä kehittämään jatkuvasti, ja esim. myyjien johtamisen mittaristoon kuuluu paljon muutakin kuin se, montako asiakaskäyntiä myyjä on tehnyt. Modernissa myynnissä asiakkaisiin vaikutetaan ja verkostoidutaan eri kanavissa; rakentamalla kontaktiverkostoa, tuomalla näkemyksiä ja profiloitumalla mm. LinkedInissä, blogikirjoituksin, jakamalla sisältöä ja toki myös ”perinteisesti” soittamalla ja tapaamalla asiakkaita.

Mercuri International on maailman suurin myynnin kasvattaja. Näytämme suuntaa ja käytämme parhaaksi todennettuja menetelmiä tässä ydintehtävässämme. Meidän intohimomme on myynti, ja tämän saman intohimon istutamme muutosohjelmillamme ja valmennuksillamme asiakkaidemme päivittäiseen työhön. Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimoimista. Meillä on kyky laittaa jokainen myymään!

Mercuri-International-myyntijohdon-valmennukset.jpg

Myynnin johtamisen valmennus avoimena

Myyjien johtaminen

Myyjien johtaminen