Avainasemassa myynnin johtaminen

Avainasemassa myynnin johtaminen

Myyntiorganisaation menestyksen takana on hyvä johtaminen! Tehdään yhdessä kestävä, kasvuun johtava muutos myyntiorganisaatiosi toiminnassa ja suorituskyvyssä.
Monimuoto-oppiminen

Monimuoto-oppiminen

Sekä avoimet että räätälöidyt valmennuksemme ovat tehokas ja toimiva yhdistelmä luokkahuonekohtaamista, verkkopohjaisia ohjelmia ja erilaisia tehtäviä. Ainutlaatuinen kehittämiskokonaisuus Suomen markkinoilla!
Kaikki räätälöitävissä!

Kaikki räätälöitävissä!

Myynti, johtaminen, vuorovaikutustaidot, toiminnan kehittäminen... Suunnittelemme ja toteutamme juuri sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun - sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Internationally - totta kai!

Internationally - totta kai!

Kansainvälinen kasvu, yhtenäinen myyntikulttuuri ja toimintatapa, kv-projektien pyörittäminen - you name it. Omat asiantuntijamme ja valmentajamme ympäri maailmaa ratkovat näitä päivittäin asiakkaidemme kanssa.
Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimoimista. Meillä on kyky laittaa jokainen myymään.
Yli miljoona kehitystarinaa!

Yli miljoona kehitystarinaa!

Kokemuksemme ja tuloksemme myynnin kasvun aikaansaajana 50 vuoden ajalta hakevat vertaistaan. Millaisen tarinan teemme sinun kanssasi?
Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Digitalisaatio, kanavat, keinovalikot, liidit kaupoiksi, asiakkuuksien hoito, uudistuminen… Myynnin maailma on muuttunut. Autamme sinua yhdistämään markkinointisi myynnin prosessiin - #kaikkimyy.

Taking Sales to a Higher Level

Myynnin tulevaisuudesta
Takaisin

Myynnin tulevaisuudesta

Juha Alanen | Mercuri International OyPerinteinen myyntimies on häviävä luonnonvara. Nykymyyjän työ, tai myynti ylipäätänsä 2010-luvulla, on paljon monimuotoisempaa. "Tätä muutosta ja sen vaikutusta työskentelyyn voisi kenties verrata median murrokseen 1990- ja 2000-luvuilla”, sanoo konsulttijohtaja Juha Alanen. Toteutimme Mercuri International Oy:ssä yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten SMKJ:n kanssa syksyllä 2014 Myyjien tulevaisuus –tutkimuksen. Miten suomalaisissa pk-yrityksissä nähdään ja koetaan myyntityön tulevaisuus? Halusimme koota faktaa ja näkemyksiä yrityksiltä tähän ajankohtaiseen aiheeseen.

Myynnin muutostarpeet

Myyjien tulevaisuus –tutkimuksen mukaan B2B-tuotteiden ja palveluiden myynti saati ostaminen ei ole lyhyellä tähtäimellä siirtymässä suoraan verkkoon. Verkko toki on elintärkeä mahdollistaja ja kanava sekä asiakkaan että myyvän yrityksen näkökulmasta. Ostaminen muuttuu digitalisoitumisen myötä jatkuvasti. Tiedonhankinta ja vertailu on helppoa ja läpinäkyvää eri kanavista. Ohjelmisto- ja palvelutuotteiden kehitys mahdollistavat asiakkaalle helpon ja itsenäisen hankintaprosessin.

Myyjältä odotetaan asiantuntemusta, arvokasta lisäarvoa omaan liiketoimintaan liittyen. Ratkaisumyynnille on selvä tarve. Ja tässä on paljon petrattavaa, sillä toimialasta, yrityksen koosta, maantieteellisestä sijainnista yms. tekijöistä riippumatta suomalainen B2B-tuote- ja palvelumyynti saa korkeintaan välttävän kouluarvosanan. Myyjän työ ei häviä, päinvastoin henkilökohtaisten kontaktien ja vaikuttamisen merkitys korostuvat entisestään - kunhan myyjä pääsee ja on mukana asiakkaan ostoprosessissa. Vastaajien, yritys- ja talousjohto, mukaan myyntiorganisaatioiden koko on lähivuosina kasvamassa.

Myynnin uusi tarina

Myynti muuttuu, koska ostaminen on muuttunut - tai toisin päin... Muutos tuo aina mahdollisuuksia - ja tässä tarinassa myynnille. Myyntijohto on tottunut perinteiseen myyntityöhön ja myynnin johtamiseen; seurataan aktiviteettien määrää, käyntitehokkuutta, tarjousten läpimenoa, kaupan keskikokoa jne. Jos ennen myynnin tarina alkoi vaikkapa kylmäsoitosta ja tarpeen myynnistä, alkaa myynnin uusi tarina ostosignaalien tunnistamisesta ja pääsystä ostomatkalle. Että on edes mahdollista päästä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi asiakkaalle. Entisestä kylmäsoitosta onkin tullut kuuma soitto!

Myynnin johdon agenda on nykymaailmassa entistä laajempi. Erilaiset myyntikanavat, miten ja missä ollaan esillä vaikuttavat myös myynnin resursseihin ja prosesseihin. Vastuu asiakastyöstä jakaantuu koko organisaatiolle. Myynti on kokonaisvaltaista, markkinoinnin, viestinnän ja ”perinteisen” myynnin saumatonta työskentelyä. Uudet ja laajemmat prosessit vaativat merkittävää panostamista paitsi asiantuntijuuden ja omien kilpailutekijöiden esilletuomiseen myös tarjooman, hintastrategian ja organisaation osaamisen & tehokkuuden kehittämiseen.

”Myyntiä tehdään enemmän ja laajemmalla porukalla. Asiantuntijaroolin myynnillinen panos on merkittävä B2B-myynnissä. On oikeasti tunnettava asiakkaan liiketoimintaa jotta kyetään aktiiviseen vuoropuheluun”, Alanen toteaa.

Onko organisaationne valmis ostamisen muutokseen? Miten omat prosessinne, roolitukset ja osaaminen on optimoitu vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tarpeita. Ota yhteyttä. Keskustelemme mielellämme kanssasi lisää!

Olimme mukana MARK Forum -aamussa Myyntityön tulevaisuus 11.12.2014. Katso tästä tiivistelmä Juha Alasen puheenvuorosta Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin:

 

Taustaa tutkimuksesta

Myyjien tulevaisuus -tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Mercuri International Oy:n, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten SMKJ:n ja Taloustutkimus Oy:n omana toimeksiantona. Tutkimuksen  pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset pk-yritykset näkevät suomalaisen myyntityön tulevaisuuden. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2014 puhelinhaastatteluina. Haastatteluun osallistui 601 henkilöä pk-yritysten (5-250 hlöä) toimitus- ja talousjohtajaa. Talouselämä uutisoi tutkimuksesta: Hyvä myyjä päihittää verkkokaupan.

Kiinnostuitko Myynnin tulevaisuus -tutkimuksestamme, ota yhteyttä: Juha Alanen