Myyntitaidot

Hyvä myyjä osaa ottaa asiakkaat huomioon ihmisinä, ja tunnistaa myös heidän erilaiset tarpeet ja odotukset. 

Myyntitaitojen valmennuksillamme myyjät syventävät osaamistaan ja hiovat taitojaan: kuinka käyttää erilaisia myynnin työkaluja vaativissa asiakastilanteissa, tai käsitellä voimakasta vastustusta, kuinka luoda myyviä presentaatioita ja myydä hintaa… niin että tulostavoitteista päästään käytännön tulokseen. Parhaat myyjät erottujat myynnin systemaattisuudellaan, jatkuvalla oman myyntityön suunnittelulla ja oman asiakastyöskentelyn arvioinnilla.

Myynnin ohjelmissamme keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon systemaattiseen kehittämiseen – käytännössä, myyjän työmaalla. Valmennuspäivillä on tiivis agenda ko. sisällön parissa. Työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla myyjä saa keinot tehdä myyntityötään entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman oman myyntityönsä tehostamiseksi. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, ja osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan.

Tuotteita voi kopioida – asiakassuhteiden laatua ja syvyyttä ei

Myyjän rooli on keskeinen asiakkuuksien ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti hoidetut myyntineuvottelut luovat perustan pitkäjänteisille asiakassuhteille. Mercurin myyntikoulutus on keino kasvattaa ja tehostaa myyntiä. Tutkimustemme mukaan vain 40 prosenttia myyjistä saavuttaa myyntitavoitteensa ja 12 prosenttia myyjistä tekee puolet yrityksen kokonaistuloksesta.

Menestyvässä yrityksessä pidetään huolta myyjien osaamisesta ja heidät valmennetaan työskentelemään oikein. Myyjän tulee olla aidosti kiinnostunut ratkaisunsa tuottamasta hyödystä asiakkaalle. Hän tunnistaa myyntitilanteen ja osaa sen perusteella valita oman tapansa kommunikoida ja myydä. Parhaat myyjät tekevät jotain toisin, ja se on työn suunnittelu ja toistuvuus, myyntityön systemaattisuus. Myyjä tietää työskentelynsä määrän, suunnan, laadun ja ajoituksen, ja sen, kuinka ne ovat riippuvaisia toisistaan.

Yritykset hakevat kilpailuetua myyntityöllä. Hyvin hoidetut asiakassuhteet nostavat yrityksen arvoa.

Myyntitaitojen valmennukset

Asiantuntijan tehokas neuvottelutaito

Lue lisää

Assertiivinen myynti

Lue lisää

Konsultoiva myyntityö

Lue lisää

Myynnin suunnittelu ja tehokas ajankäyttö

Lue lisää

Myyntimahdollisuudet kaupoiksi O2O

Lue lisää

Tavoitteellinen myyntityö

Lue lisää

Tuloksellinen myyntikeskustelu

Lue lisää

Vakuuttava esiintyminen

Lue lisää