Myyntistrategia on kannattavan kasvun avain

Tutkitusti: Menestyvillä yrityksillä on myyntistrategia on määritelty ja dokumentoitu – ja se on osa päivittäistä myynnin johtamista.

Kannattavan kasvun perusta on myyntistrategia, joka tiedetään mitä tehdään ja mitä ei tehdä, mikä on kilpailuetu, se tärkein muista erottava tekijä, ja erityisesti, mihin suuntaan ollaan menossa. Myyntistrategia vastaa kysymyksiin mitä, kenelle, miten, missä ja kenen toimesta myydään.

Millainen on oman myyntiorganisaatiosi kartta tulevaisuuteen ja kohti kannattavaa kasvua?

Myyntistrategia on elintärkeä jokaisen yrityksen menestymisen kannalta, sillä myynti tuo rahan taloon. Johdon tehtävänä on määrittää strategia, joka takaa kannattavan kasvun tulevaisuudessa – ja saada se toteutumaan käytännössä. Kun ihmiset ovat mukana myyntistrategian laatimisessa alusta lähtien ja esimiestyö ja johtaminen ovat oikealla tasolla, on onnistumiselle parhaat lähtökohdat.

Mutta onko nykyinen myyntistrategiasi sellainen, joka tuo kasvun tämänhetkisessä markkina- ja kilpailutilanteessa? Entä kuinka myyntistrategiasi toteutuu käytännössä, eikä vain paperilla?

Myyntistrategian kirkastamiselle saattaa olla tarve ainakin näissä tilanteissa:

  • kun haluat varmistaa kannattavan kasvun ja tunnistaa kasvun murtokohdan
  • kun haluat tehostaa myyntitoimintosi panos-tuotossuhdetta
  • kun haluat kohdentaa myynnin tekemistä ja resursseja, eli on tarve tehdä valintoja, mihin aikaa ja resursseja käytetään ja mihin niitä ei käytetä
  • kun haluat sitouttaa myyntiorganisaatiotasi yhteiseen suuntaan ja tekemiseen. 

Käytännössä tällaisissa asiakashankkeissamme konkretisoidaan myynnin nykytilanne ja toivotun tavoitteen mukainen toiminta, unohtamatta johtamiskäytäntöjä ja tarvittavia myynnin suorituskyvyn arvioinnin mittareita (KPI-luvut). Lue lisää konsultointipalveluistamme B2B-myyntiorganisaatioille. Kerromme mielellämme tarkemmin lisää, kuten myös kokemuksia ja tuloksia toteuttamistamme asiakashankkeista myyntistrategian kirkastamisen osalta.

Lataa tästä Myynnin konsultointipalvelut esitteemme

Tutustu myös!

Kasvu lähtee myynnistä!

Lue lisää

Näin onnistut myyntistrategian laatimisessa ja toteuttamisessa

Lue lisää