Koe iloa ja tyytyväisyyttä työssäsi!

Aiemmassa blogissamme tutkimme henkilöstön työtyytyväisyyden ja liiketoiminnan tuottavuuden välistä yhteyttä ja havaitsimme, että näillä todellakin on selkeä yhteys: mitä tyytyväisempiä työntekijät ovat työssään, sitä paremmat tulokset.

Asia kiinnosti meitä niin paljon, että päätimme tutkia sitä hieman lisää: toteutimme kyselyn, johon vastasi henkilöitä monenlaisista yrityksistä ja monenlaisista tehtävistä (ylin johto, HR, esimiehet, myynti ja myynnin tuki). Halusimme selvittää, mikä saa ihmiset kokemaan, että heitä arvostetaan, he saavat tarvitsemansa tuen ja ovat sekä innostuneita että sitoutuneita eli toisin sanoen tyytyväisiä työssään. Tilaa koko englanninkielinen raportti sähköpostiisi tai lue lyhyt yhteenveto alta.

Oikeiden kysymysten kysyminen

‘Grow your People’ -tutkimuksemme koostui useista kysymyksistä, joiden tarkoituksena oli luoda nopea tilannekuva henkilöstön onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä vuoden 2020 aikana. Tutkimus liittyy aiempiin pohdintoihimme ”Grow your People”-teeman ympärillä. Vaikka emme halunneet keskittyä sellaisiin ”vanhoihin” aiheisiin kuten ”uusi normaali”, huomioimme kuitenkin, että työympäristö on muuttunut radikaalisti viimeisten 12 kuukauden aikana. Halusimme saada käsityksen siitä, miten ihmiset nyt työskentelevät – kuinka suuri osuus heistä on kokoaikaisesti etätyössä. Miten tämä oli vaikuttanut tiimien viestintätapoihin? Entä miten usein tiimeissä viestittiin? Lisäksi halusimme selvittää, kuinka sitoutuneita ihmiset olivat kollegoihinsa ja esimiehiinsä – mitä käsite ”tiimi” tarkoitti etätyöskentelyssä ja miten ylläpitää tiimiä ja yhteenkuuluvuutta.


Kuinka iso osuus vastaajista teki etätyötä:

 • Kokoaikainen etätyö – 38%
 • ⅔ ajasta etätyössä – 28%
 • ⅓ ajasta eätyössä – 18%
 • Ei lainkaan etätyötä – 16%

Kuinka usein vastaajat viestivät esimiehensä kanssa:

 • Erittäin harvoin – 12%
 • Viikoittain – 26%
 • Pari kertaa viikossa – 35%
 • Vähintään päivittäin – 35%

Kuinka usein vastaajat viestivät kollegoidensa kanssa:

 • Erittäin harvoin – 3%
 • Viikoittain – 7%
 • Pari kertaa viikossa – 29%
 • Vähintään päivittäin – 61%


Arvostettu, tyytyväinen ja kokee saavansa tukea

Mielenkiintoisin asia kyselyssämme oli vaikeampi selvittää – miltä ihmisistä todella tuntuu. Me Mercurissa olemme jo pitkään uskoneet, että henkilöstöstä huolehtiminen on keskeinen tekijä yrityksen pitkän aikavälin menestyksessä. Juuri tämä on ”Grow your people, Grow your business” -filosofiamme kantava ajatus. Kun on jo todettu, että tyytyväinen henkilöstö saa aikaan enemmän, meidän oli oleellista kysyä ”mitkä olivat tärkeimmät hyvinvoinnin tunnetta edistävät tekijät”? Ja (tämän näkeminen oli meille erityisen mieluista…) mikä olikaan ainoa vastaus, joka tuli selvästi esille? Koulutus.

Koulutusta saaneet tunsivat itsensä 3,5 kertaa arvostetuimmiksi ja onnellisemmiksi sekä kokivat saavansa 3,5 kertaa enemmän tukea kuin he, jotka eivät olleet saaneet osallistua koulutukseen.

Olemme aina tienneet, että koulutus, joka on toteutettu innovatiivisesti ja mukaansatempaavalla tavalla, voi muuttaa myyntitiimin taitoja – nyt tiedämme myös, että sillä voi lisäksi olla merkittävä psykologinen vaikutus siihen, miten tiiminjäsenet suhtautuvat työhönsä.

Pitkän aikavälin kasvua tapahtuu vain silloin, kun ihmiset ovat tyytyväisiä ja henkilöstön liiallinen vaihtuvuus pienenee. Hyvällä koulutuksella on tähän huomattava vaikutus. Koulutusta saaneet pysyivät yrityksesä 3,5 kertaa todennäköisemmin.

Lisää raportissa

Olemme nyt saaneet valmiiksi raportin, joka valottaa edellä mainittuja teemoja ja tuo esiin selvityksessä ilmenneitä asioita. Minkälainen koulutus toimii parhaiten? Mitkä ovat parhaat digitaaliset menetelmät kommunikoida yhä enemmän etätyöskentelyyn painottuvassa ympäristössä? Millä tekijöillä voidaan varmistaa henkilöstön pitkäaikainen sitoutuminen?

Huom!: Prosenttiluvut on pyöristetty kokonaisluvuiksi.

Tutustu raporttiin

FEELING VALUED? vs. CREATING VALUE?

Jos haluat saada raportin, kirjoita alle sähköpostisoitteesi.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.