Mercuri Internationalin tutkimusraportti

Mikä saa ihmiset tyytyväisiksi työssään?

Olemme tutkineet työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä yhteyttä ja toteutimme kyselytutkimuksen, jonka vastaajat edustivat monia eri yrityksiä ja rooleja.

Lataa raportti, jossa esittelemme näkemyksiä viestinnän, sitoutumisen, koulutuksen ja henkilöstön pysyvyyden välisistä yhteyksistä sekä siitä, mitä tämä merkitsee liiketoiminnallesi. Raportti on englanninkielinen.

Businesswoman smiling at meeting table, listening, learning, success, happiness


Koulutusta saaneet tunsivat itsensä 3,5 kertaa arvostetuimmiksi ja onnellisemmiksi sekä kokivat saavansa 3,5 kertaa enemmän tukea kuin he, jotka eivät olleet saaneet osallistua koulutukseen.

Millaisia yhteyksiä löysimme?

Ei yllättänyt, että suurin osa vastaajista työskentelee nyt etänä. Miten tämä vaikuttaa sitoutumiseen ja innostukseen sekä tyytyväsiyyden ja onnellisuuden kokemiseen työssä? Mitkä muut tekijät vaikuttavat siihen, että työntekijät ovat selvästi onnellisia työssään? Löysimme mielenkiintoisia yhteyksiä. Lataa koko raportti tai lue yhteenveto:

Tutustu raporttiin

FEELING VALUED? vs. CREATING VALUE?

Jos haluat saada raportin, kirjoita alle sähköpostisoitteesi.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.