Luottamuksen merkitys liiketoiminnassa

Luottamus on aina ollut tärkein tekijä liiketoiminnan menestyksessä. Luottamuksen hyödyt ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin kustannusten aleneminen ja liikevoiton kasvaminen. Löysimme kuusi luottamuksen ulottuvuutta, jotka muuttavat B2B-myyntiä.

Luottamuksen kuusi ulottuvuutta - lataa raportti

LUOTTAMUS — MYYNNIN UUSI VALUUTTA

Kysyimme yli 1000:lta globaalilta yritysjohtajalta eri toimialoilta ja yrityskokoluokista: Mitä luottamus on ja mitä luottamuksen ulottuvuuksia pidetään kriittisimpinä, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky tulevaisuudessa? Tutkimuksemme mukaan luottamus B2B-asiakassuhteissa on tärkeämpää kuin koskaan. Samaan aikaan teknologia ja tekoäly avaavat valtavasti mahdollisuuksia myyntityöhön mutta edellyttävät samalla varovaisuutta esimerkiksi suurta asiakasadatamäärää käsitellessä.

Tutkimustulokset osoittavat, että on olemassa kuusi kriittistä luottamuksen ulottuvuutta, jotka edistävät asiakasuskollisuutta, myynnin kasvua ja kannattavuutta. Nämä ulottuvuudet ovat: luotettavuus, pätevyys, rehellisyys, tarkoituksenmukaisuus, maine ja turvallisuus.

Tutustu luottamusraporttiin
INFOGRAAFI

Raportin yhteenveto

Millainen rooli luottamuksella on tulevaisuuden myyntityössä? Tutustu raportin tärkeimpiin johtopäätöksiin infograafin avulla. Voit tutustua koko raporttiin hieman alempana.

Tutustu infograafiin

MIKÄ ON MYYNTIORGANISAATIONNE KYKY HERÄTTÄÄ LUOTTAMUSTA?

Vaatimukset myyntihenkilöstä kohtaan ovat kasvaneet ja luottamus on tässä keskeisessä roolissa. Asiakas on usein myyjän tavatessaan jo pitkällä ostoprosessissaan ja odottaa myyjältä sekä asiantuntemusta että onnistunutta asiakaskohtaamista. Digiajassa yksittäisen asiakaskohtaamisen arvo korostuu. Tuloksellisessa myyntityössä ratkaisevassa roolissa ovat vuorovaikutustaidot, luottamuksen herättäminen ja kyky vaikuttaa asiakkaaseen.

Mercurilla käytössä olevan Peili-käyttäytymisprofiili auttaa kehittämään vaikuttamistaitoja sekä kuvaamaan, millainen valmennettava on myyjänä, millaisia hänen asiakkaansa ovat sekä miten luottamusta voi rakentaa erityyppisten ihmisten kanssa. Käyttäytymisprofiili sisältää myös henkilökohtaisen käyttäytymistyyli- ja luottamuspalautteen.

Lue Peili-käyttäytymisprofiilista lisää

Varmistetaan menestyksekäs tulevaisuus rakentamalla luottamusta

99 %

kertoo, että luottamus on tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa.

66 %

kertoo, että luottamus on entistä tärkeämpää seuraavien kolmen vuoden aikana.

57 %

kertoo, että että vuorovaikutus asiakkaiden kanssa etänä vaikeuttaa luottamuksen rakentamista.

LATAA RAPORTTI LUOTTAMUKSEN MERKITYKSESTÄ

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä, että luottamus on tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa ja enemmistön mielestä se on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Lataa koko raportti ja lue lisää luottamuksen kuudesta ulottuvuudesta.