PEILI-KÄYTTÄYTYMISPROFIILI

Peili™-käyttäytymisprofiili — onnistuneita kohtaamisia

 • Peili™-käyttäytymisprofiili on psykometrinen arviointi- ja valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja eli käyttäytymistyylejä. Käyttäytymistyylit perustuvat suurelta osin piirreteorioihin ja synnynnäiseen temperamenttiin. Arviointi antaa konkreettisen lähtökohdan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiselle. ​
 • Peili-käyttäytymisprofiilin antama henkilökohtainen palaute perustuu itsearvioon ja yleensä viiden muun ihmisen antamaan palautteeseen. Palaute omasta toimintatavasta ja erilaisten käyttäytymistyylien ymmärtäminen lisäävät kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Palaute lisää itsetuntemusta ja kehittää yhteistyötaitoja. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua vuorovaikutustilanteissa. ​
 • Peili-käyttäytymisprofiili sisältää käyttäytymistyylin lisäksi myös kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteet, jotka toimivat merkittävänä apuna yhteistyötaitojen kehittämisessä. Ryhmäkuvasta, joka on yhteenveto ryhmän jäsenten käyttäytymistyyleistä, nähdään kyseisen ryhmän vahvuudet ja haasteet sekä erilaisuuden jakautuminen ryhmässä.

Peili™ – palauteosiotKäyttäytymistyyli on suhteellisen pysyvä ulkoista käyttäytymistämme kuvaava käsite, joka on yhteydessä synnynnäiseen temperamenttiin. Käyttäytymistyyli kuvaa sitä tapaa, jolla muut näkevät meidän toimivan. Kaikki käyttäytymistyylit ovat tasa-arvoisia ja jokaisella tyylillä on vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vaikka jokaisessa ihmisessä onkin jossain määrin kaikkien käyttäytymistyylien ominaisuuksia, kuvaa käyttäytymistyyli henkilön luontaisinta tapaa toimia ja reagoida.​Kohtaamiskyky kuvaa henkilön taitoa mukauttaa omaa käyttäytymistään ja toimintaansa erilaisten tilanteiden ja ihmisten mukaan. Se kertoo siitä, kuinka arvostavaa ja rakentavaa vuorovaikutus on ollut. Kohtaamiskykypalautteen tulos on tilannesidonnainen ja kohtaamiskyky on kehitettävissä oleva taito. ​Luottamuksen rakenne kertoo, kuinka paljon henkilö osoittaa luottamusta rakentavia elementtejä käyttäytymisessään. Käyttäytymistyyli vaikuttaa osaltaan henkilön luontaiseen tapaan rakentaa luottamusta, mutta luottamuspalautteen tulos on myös tilannesidonnainen. Luottamuksen rakentamisen taitoa voi oppia ja kehittää.Ryhmäkuva antaa kokonaiskuvan ryhmän jäsenten käyttäytymistyylien jakaantumisesta. Sen avulla voidaan tunnistaa ryhmän vahvuudet ja haasteet sekä kehittää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja työnjakoa.

Käyttäytymisprofiili sopii sekä ryhmävalmennuksiin, että osaksi Mercurin yksilölle tarjoamaa business coaching -prosessia. Peili™ sopii erityisen hyvin seuraaviin:

 • Esihenkilötyö
 • Johtoryhmätyöskentely
 • Asiakaspalvelu
 • Projektityö
 • Myyntityö

Peilin 10 merkittävää hyötyä

Ihmisen käsitys omasta toimintatavastaan ja vuorovaikutustaidoistaan on ainakin jossain määrin erilainen kuin muilla. Pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat helposti vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat siksi kehitystavoitteiden määrittelyssä.  

 • Lisää itsetuntemusta ja auttaa tunnistamaan oman toimintatavan vahvuudet. ​
 • Lisää kykyä ymmärtää ja kohdata erityyppisiä ihmisiä. ​
 • Käytännönläheinen, tasa-arvoinen ja turvallinen palautetyökalu. ​
 • Antaa yhteisen ja ymmärrettävän kielen käsitellä vuorovaikutuksen ilmiöitä. ​
 • Nopeuttaa ryhmäytymistä, voimaannuttaa tiimityötä. ​
 • Viitekehys on helppo oppia ja muistaa arjen yhteistyötilanteissa. ​
 • Mahdollisuus hyödyntää myöhemmin eri näkökulmista ​
 • Tiimien rakentaminen ​
 • Työtehtävien jako ​
 • Palautteen anto ​
 • Selkeä, tutkittu ja luotettava valmennustyökalu menestyksekkäässä käytössä yritysmaailmassa jo yli 40 vuotta. ​
 • Helppo ja nopea toteuttaa ​
 • Kieliversioina suomi, ruotsi, englanti, saksa ja kiina

Myynti-Peili

Myynti-Peili on kehitetty erityisesti myyntiroolissa oleville ja se auttaa kuvaamaan, minkälainen olet myyjänä, minkälaisia asiakkaasi ovat sekä miten rakennat luottamusta erilaisten ihmisten kanssa.

Vaatimukset myyjiä kohtaan ovat kasvaneet entisestään. Asiakas on usein myyjän tavatessaan jo pitkällä ostoprosessissa ja odottaa myyjältä sekä asiantuntemusta että onnistunutta asiakaskohtaamista. Digiajassa yksittäisen asiakaskohtaamisen arvo korostuu entisestään. 

Myynti-Peilin antia

 • Tunne itsesi – mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehitysalueesi myyjänä
 • Tunnista asiakkaasi – erityyppiset ihmiset ostajina
 • Rakenna luottamusta – löydä yhteinen kieli erilaisten ihmistyyppisten kanssa
 • Toimi tilanneherkästi – tunnista asiakkaiden tarpeet myyntitapahtuman eri vaiheissa
 • Tehosta yhteistyötä – panosta rakentavaan vuorovaikutukseen omassa työyhteisössä

Myynti-Peili valmennuksissa

Myynti-Peili on Peili-käyttäytymisprofiilista tuloksellisen myyntityön avuksi kehitetty työkalu. Se sisältää käyttäytymistyyli- ja luottamuspalautteita, jotka perustuvat itsearvion lisäksi aina myös muiden antamiin palautteisiin. Myynti-Peili sopii sekä ryhmille, että osaksi Mercurin yksilölle tarjoamaa business coaching -prosessia

Suunnitellaan sertifioituneiden Peili-valmentajien kanssa yhdessä teille sopiva toteutus!