Yritykset, jotka tuottavat asiakkaalle eniten lisäarvoa, ovat voittajia!

Myyntikate on monella tapaa yksi aliarvostetuimmista mittareista – se on kuitenkin kaiken lähtökohta! Jos olisit sijoittaja, miten itse toimisit? Onko organisaation toiminta sellaista, että sijoittaisit johtamaasi yritykseen?

Kesäkuun Aamu Mercurissa -tilaisuudessa vieraanamme oli Heikki Westerlund puhumassa yrityksen arvonluonnista, sen muodostumisesta ja kehittämisestä omistajan, pääomasijoittajan ja johdon näkökulmasta.

Aikajänne, tulos ja tavoite ovat lyhyt johdatus pääomasijoittajan matematiikkaan yrityksen arvonluonnin kannalta. Toimintaan vaikuttaa yhtälailla muuttuva maailma; tämän päivän sijoittamisen sukupolvi painottaa kenties eri asioita kuin sijoittamisen historiassa on voit nähdä, sanoo Heikki Westerlund.

Yrityksen arvonluonnin viitekehyksen muodostavat kasvu, tulosparannus, kassavirta ja strateginen asema. Heikki Westerlund neuvoo valitsemaan aina jos mahdollista orgaanisen kasvun, ja muistuttaa että loppupeleissä voittajia ovat ne yritykset, jotka tuottavat asiakkaalle eniten lisäarvoa. 

Arvonluonnissa kaikki lähtee omistajan tahtotilasta. Sen jälkeen kysymys on siitä kuinka sen kommunikointi onnistuu ja kuinka eri tahojen (omistaja, sijoittajat johto, organisaatio) intressit pystytään yhdenmukaistamaan. Omistajien tahtotila on kallio ja pääomasijoittajiien työkalut ovat kaikkien käytössä. Lisäksi tarvitaan uskallusta rakentaa skenaarioita, tiimiytymistä, kampanja-johtamista uteliaisuutta, läsnäoloa ja kunnianhimoa nöyryydellä.

Myyntiorganisaatiolla tarkoitetaan koko sitä kokonaisuutta, jota tarvitaan asiakastyöskentelyssä. Myynti tuo rahan taloon, ja siksi on tärkeää tunnistaa, missä kunnossa oma myyntiorganisaatio on? Missä asioissa se onnistuu tai epäonnistuu; onko se tehokas vai tehoton?

Huono myyntistrategiatyö maksaa helposti satoja tuhansia kustannuksina ja menetettyinä tuottoina. Millainen on kyky tuottaa kasvua, kyky tehdä tulosta, kyky tuottaa tasaista kassavirtaa, asema markkinassa ja lisäarvo asiakkaalle – sellainen on myyntiorganisaatio yrityksen arvon kasvattajana.

Katso videolta lyhyt tiivistelmä aamun puheenvuoroista, ja lataa Heikin ja Petrin puheenvuorojen materiaalit:

Lataa tästä 6.6.2018 Aamu Mercurissa materiaalit

Tutustu myös!

Ammattimainen myynnin tehokkuuden analysointi

Lue lisää

Sijoittaisitko rahojasi yritykseen, jonka kasvusta vastaa johtamasi myyntiorganisaatio?

Lue lisää

Arvioi myyntiorganisaatiosi toimintaa kuten sijoittaja!

Lue lisää

Mitä parhaat yritykset tekevät toisin?

Lue lisää