Myyntistrategia

Huono myyntistrategia maksaa helposti satoja tuhansia – hyvä strategia mahdollistaa myynnin kasvun ja kannattavuuden. Tutkitusti, parhaat myyntiorganisaatiot hallitsevat myyntistrategian. Johdon tehtävä on määrittää strategia, joka takaa kannattavan kasvun tulevaisuudessa ja saada se toteutumaan käytännössä.

Milloin myyntistrategia kannattaa terävöittää?

  • Toimintaympäristö on muuttunut ja haluat varmistaa oman paikkasi markkinoilla.
  • Haluat varmistaa kannattavan kasvun ja tunnistaa kasvun murtokohdan.
  • Haluat tehostaa myyntitoimintosi panos-tuotossuhdetta.
  • Haluat kohdentaa tekemistä ja resursseja – tehdä valintoja, mihin aikaa ja resursseja käytetään ja mihin ei.
  • Haluat sitouttaa organisaatiotasi yhteiseen suuntaan ja tekemiseen.

Lopputulos

  • Konkretisoitu ja selkeä myyntistrategia, joka on laadittu huomioiden muutokset toimintaympäristössä ja asiakkaiden ostokäyttäytymisessä.
  • Konkreettiset mittarit ja toimintatavat myyntistrategian toteuttamiseksi ja johtamiseksi arjessa.
  • Myyntistrategian jalkauttamisen suunnitelma ja toimenpiteet.

Toimintatapa

  • Sarjassa workshopeja ja niiden välissä tapahtuvassa työskentelyssä arvioidaan myynnin tulosten nykyinen rakenne sekä asiakkaiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutus tuloksiin ja myynnin toimintatapaan ja asetetaan pitkän tähtäimen tavoitteet. Lisäksi konkretisoidaan mitä myymme ja kenelle, miten erottaudumme markkinoilla sekä miten ja kenen toimesta toteutamme myyntiä. Lisäksi määritellään johtamiskäytännöt ja tarvittavat suorituskyvyn arvioinnin mittarit.
  • Mercuri fasilitoi ja ohjaa projektin yhdessä asiakkaan vastuuhenkilöiden kanssa.
Mercuri-International-myyntistrategia-palaveri.jpg

Asiakascase

M-Files – Myyntistrategian terävöittäminen

Lue lisää