M-Files – Myyntistrategian terävöittäminen

Mitä lähdimme ratkaisemaan/tavoittelemaan yhdessä Mercuri Internationalin kanssa?

Muuttuneessa toimintaympäristössä halusimme terävöittää myyntistrategiaamme, jotta voimme saavuttaa kovat kasvutavoitteemme. Koko yrityksen strategia antoi toki hyvän pohjan, mutta tarvitsimme yksityiskohtaisemman myynnin strategian sekä toimintatapojen kuvaukset, jotta pystymme varmistamaan koko Nordics-myynnin toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden.

Halusimme selkeyttää myynnin toimintamallia ja vastuualueita sekä kirkastaa uuden ryhmittäytymisen uuden markkina-alueen osalta (Scandinavia ja DACH).

Halusimme siis varmistaa hyvän pohjan ja toimintamallin voimakkaan kasvun hakemista varten.

Minkälaisen kehittämishankkeen teimme yhdessä Mercuri Internationalin kanssa?

Määrittelimme yhdessä myynti- ja markkinointijohdon kanssa myyntistrategian yhteisissä workshopeissa sekä niiden välissä tehtävissä analyysi- ja määrittelytöissä. Osallistimme lisäksi laajasti myyntiorganisaatiota, markkinointia ja talousjohtoa määrittelytyön aikana. Mercuri International toimi määrittelytyön fasilitoijana ja sparraajana, haastoi meitä ja toi näkemyksiä, ideoita ja parhaita käytäntöjä myyntistrategian määrittelyn sekä päätöksenteon ja valintojemme tueksi.

Myyntistrategian määrittelyssä teimme myyntiorganisaation johtamisen ja tuottavuuden kannalta elintärkeät päätökset liittyen asiakasfokukseen, segmentointiin ja myytäviin ratkaisuihin (kenelle myymme ja mitä ja mikä on arvolupauksemme), mitkä ovat tehokkaimmat, modernit myynin ja markkinoinnin prosessit (miten myymme) sekä kuka myy, eli miten organisoidumme ja johdamme kokonaisuutta.

Mitkä olivat lopputulokset, mitä saavutimme projektilla?

Tekemämme hanke oli ehdottomasti meille kannattava investointi. Myyntistrategian määrittelyn myötä olemme saavuttaneet monia hyötyjä jo nopeasti: myyjätason tyytyväisyys päivittäiseen tekemiseen on parantunut, vastuualueet ja toimintatavat ovat merkittävästi selkeämmät ja lisäksi meillä on entistäkin parempi tapa segmentoida markkinoita.

Myyntistrategian määrittely ja jalkautus ovat menneet odotetusti ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että tehty työ mahdollistaa entistä paremman kasvun ja tehokkuuden.

Nordics & DACH -alueella tehty työ on havaittu toimivaksi ja hyödylliseksi, joten olemme päässeet hyödyntämään sitä myös muille alueillemme koko M-Filesissä.

Miksi voin suositella Mercuri Internationalia yhteistyökumppaniksi?

Voin ehdottomasti suositella Mercuria kumppaniksi myyntitoiminnon kehittämiseen ja myyntistrategian määrittelyyn. Mercuri toi erinomaisen tavan fasilitoida myyntistrategian määrittelyn prosessi. Arvostan suuresti Mercurin tarjoamaa myynnin johtamisen käytännön kokemusta sekä uusia ajatuksia ja näkemyksiä.

Juha Saarela, Vice President, Sales, Nordics