Digitaaliset ratkaisut

”Kyse ei ole pelkästään siirtymisestä käyttämään digitaalisia työvälineitä, vaan siirtymisestä kohti työntekijäkeskeistä oppimista.”

Mercuri Internationalin digitaaliset oppimisratkaisut parantavat asiakkaan suorituskykyä ja osaamista kehittämällä oppimiskulttuuria, joka on integroitu asiakkaan oppimisjärjestelmiin. Jokaiselle asiakkaan työntekijälle voidaan luoda hänen omaan rooliinsa sopivat oppimisratkaisut ja toteutusmenetelmät (työharjoittelu, digitaalinen oppiminen, itseopiskelu, ohjaajan johtama luokkahuoneoppiminen). Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on käytössään digitaaliset oppimiskirjastot ja räätälöidyt oppimispolut. Oppimistehtäviin voidaan tutustua joko a) roolin, b) prosessin tai c) osaamisen näkökulmasta.

Esimerkki yksittäisestä oppimispolusta. Polku mukautetaan ja liitetään oppimistoimintoihin, kuten muodolliseen, sosiaaliseen ja työssäoppimiseen. Opiskelijat voivat käyttää avointa e-kirjastoa hankkiakseen lisää digitaalista oppimateriaalia.