MYYNNIN KEHITTÄMISEN AKATEMIAT

Myyntiakatemioiden tavoitteena on kehittää yrityksen kaupallisia avaintaitoja ja parantaa myynnin suorituskykyä huomioiden markkinan erilaiset tarpeet sekä bränditietoisuuden, työn sisällön ja osaamisen tasot.

Akatemian ohjelmat ja moduulit suunnitellaan juuri teidän organisaationne tarpeiden mukaan ja siihen voivat osallistua kaikki asiakasrajapinnassa olevat henkilöt. Yritykselle rakennettu oma akatemiakokonaisuus auttaa ja tukee mm. seuraavissa:

  • Päivittämään, kehittämään ja oppimaan myyntitaitoja ja -työkaluja, jotta voidaan luoda lisää menestysmahdollisuuksia jokapäiväisessä työssä.
  • Sovittaa mahdollisuuksia jatkuvaan kehitykseen, oppimiseen ja kasvuun kaikilla tasoilla: henkilökohtaisella, tiimi- ja organisaatiotasolla.
  • Kokoontua yhteen myyntikollegoiden kanssa ympäri maailmaa käyttäen samoja työkaluja ja taitoja.
  • Auttaa uusia myyjiä sopeutumaan nopeammin ja kokeneempia ammattilaisia saamaan uutta kipinää myyntiuralleen.
  • Lisää selkeyttä, inspiraatiota, motivaatiota ja sitoutumista.
  • Huomioidaan myös yksilölliset oppimistarpeet digitaalisen sisällön avulla osana akatemian oppimissuunnitelmaa.
  • Tavoitteena on, että jokaisella osallistujalla on jatkuva oppimisohjelma – sekä ryhmässä, pareittain että yksilöllisesti.
myyntistrategia