Valmennuskonseptimme — miten voimme olla avuksi?

Tutustu teemoihin. Voimme rakentaa juuri sinun ja organisaatiosi tarpeeseen sopivan yhdistelmän tai voit hyödyntää jotakin näistä tilanteen ja tarpeen mukaan. Autamme löytämään tarpeisiinne sopivan ratkaisun, joka tukee niin taitojen kehittymistä kuin liiketoiminnan kasvua.


Etämyynti

Uudet teknologiset ratkaisut ovat merkittävästi laajentaneet mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Varmista, että hallitset etämyynnin keinot ja menestyt jokaisessa tapaamisessasi!

Arvonmyynti

Asiakkaat odottavat enemmän kuin vain loistavia tuotteita – he odottavat ratkaisuja liiketoimintansa haasteisiin. Arvonmyynti auttaa sinua ja myyntitiimiäsi pysymään kilpailukykyisenä ja onnistumaan myyntityössä jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla ja asiakkaiden vaatimusten yhä kasvaessa.

Tavoitteellinen myyntityö

Tavoitteelliseen myyntityöhön tarvittavat tiedot ja mallit luovat perustan onnistuneisiin myyntikeskusteluihin. Tällä oppimispolulla tutustut myyntiprosessin ja -keskustelun vaiheisiin ja saat käytönnönläheisiä vinkkejä ja työkaluja sovellettavaksi myyntityöhösi.


Myynti ja neuvottelu

Ohjelmissamme käsitellään myyntisuorituksen parantamisen kolmea osa-aluetta: myyntitiimin myyntipanoksen määrää, asiakasvuorovaikutuksen laatua ja myyntitoimenpiteiden suuntausta – juuri oikeiden ratkaisujen myymistä juuri oikeille asiakasyrityksille ja juuri oikeille päätöksentekijöille noissa yrityksissä.

Impact Training

Joskus yrityksillä on myyntihaasteita, jotka pitää ratkaista heti, ja joihin ei voi vastata keskipitkän aikavälin osaamisen kehityssuunnitelmalla. Juuri silloin tarvitaan Impact Trainingiä. Tällaisten kahden päivän ohjelmien tavoitteena on nopeasti parantaa myyntityöskentelyä jossain tietyssä osa-alueessa.

Asiakkuuksien johtaminen

Merkittävän myynnin aikaansaamisen lisäksi avainasiakkaiden hallinnassa on oleellista, että pystyt sitouttamaan asiakkaat sekä yritys- että henkilötasolla. Merkittävimmistä asiakkuuksista on saatavissa loistavia tuloksia, mutta vain jämäkän ja systemaattisen asiakassuhteenhallinnan prosessin avulla eli ammattimaisella Key Account Managementilla.


Myyntimahdollisuudesta kaupaksi (O2O)

Myyjänä sinulla saattaa olla useita myyntimahdollisuuksia arvioitavana. Ihan kaikki niistä eivät ehkä ole tavoittelemisen arvoisia. On erityisen tärkeää oppia tunnistamaan, mihin myyntimahdollisuuksiin kannattaa panostaa.

Miten kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi

Paranna neuvottelutaitojasi ymmärtämällä neuvotteluprosessin eri vaiheet ja miten toimia niissä.

Vaikuttava johtajuus

Kun saat johdettavasi keskittymään oikeisiin asioihin sekä pysymään motivoituneina ja tyytyväisinä työhönsä, he saavat paljon enemmän aikaan ja vaikuttavat myönteisesti yrityksen menestykseen. Juuri nyt on tärkeää onnistua johtamisessa myös etänä.