Key Account Management

Key Account Management, Strategic Account Management, Global Account Management jne. – tällä yrityksen kasvun kannalta oleellisen tärkeällä toiminnolla on monta nimeä. Kysymys on toimintatavoista ja menetelmistä kuinka merkittävimpiä asiakkuuksia kasvatetaan asiakkaalle arvoa tuottavasti.

Tärkeimpien asiakkuuksien johtamisesta on tehtävissä yrityksen keskeinen kilpailuetu – tämä edellyttää systemaattista KAM-toimintojen kehittämiskonseptia ja avainhenkilöiden valmentamista.

Mercurin KAM-kehittämisohjelmat antavat työkaluja ja menetelmiä seuraaviin osa-alueisiin:

  • KAM-toimintojen istuttaminen osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää
  • Asiakkuuksien kasvustrategioiden ja taktiikkasuunnitelmien rakentaminen
  • Tavoiteasetantamallin ja mittariston rakentaminen KAM-toimintoihin
  • Asiakkuuden kasvusuunnitelman konkretisointi ja seurantamalli
  • Asiakkuuden päättäjäkentän arviointi ja kehittäminen
  • Oleellisen asiakastiedon hallinta ja jalostus toimenpiteiksi
  • Oman ratkaisun/yhteistyömallin kehittäminen asiakkuuteen
  • Oman asiakkuustiimin kehittäminen ja hyödyntäminen

Koeteltu, kokonaisvaltainen ja liiketoiminnan kasvuun pohjautuva KAM-toimintojen kehittämismallimme soveltuu kaiken kokoisille yrityksille toimialakohtaiset erityisvaateet huomioiden.

Asiakkuuden johtamisen menestystekijät -videosarja

“This series of video shorts looks at the essential 5 dimensions of strategic account management. If a business applies these 5 dimensions of KAM effectively it will manage risk and stimulate growth in in its most important relationships.”

Tutustu tästä avoimiin valmennuksiimme: KAM-työskentely

Key Account Management

Tutustu myös!

The Bowtie approach to Key Account Management

Lue lisää

Important aspects of Key Account Management

Lue lisää

Key Account Management is (also) a Top Management issue

Lue lisää

Outstanding Account Management with Siemens

Lue lisää

Why KAM goes wrong

Lue lisää