Key Account Management

Key Account Management, Strategic Account Management, Global Account Management jne. – tällä yrityksen kasvun kannalta oleellisen tärkeällä toiminnolla on monta nimeä. Kysymys on toimintatavoista ja menetelmistä kuinka merkittävimpiä asiakkuuksia kasvatetaan asiakkaalle arvoa tuottavasti.

Tärkeimpien asiakkuuksien johtamisesta on tehtävissä yrityksen keskeinen kilpailuetu – tämä edellyttää systemaattista KAM-toimintojen kehittämiskonseptia ja avainhenkilöiden valmentamista.

Mercurin KAM-kehittämisohjelmat antavat työkaluja ja menetelmiä seuraaviin osa-alueisiin:

  • KAM-toimintojen istuttaminen osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää
  • Asiakkuuksien kasvustrategioiden ja taktiikkasuunnitelmien rakentaminen
  • Tavoiteasetantamallin ja mittariston rakentaminen KAM-toimintoihin
  • Asiakkuuden kasvusuunnitelman konkretisointi ja seurantamalli
  • Asiakkuuden päättäjäkentän arviointi ja kehittäminen
  • Oleellisen asiakastiedon hallinta ja jalostus toimenpiteiksi
  • Oman ratkaisun/yhteistyömallin kehittäminen asiakkuuteen
  • Oman asiakkuustiimin kehittäminen ja hyödyntäminen

Koeteltu, kokonaisvaltainen ja liiketoiminnan kasvuun pohjautuva KAM-toimintojen kehittämismallimme soveltuu kaiken kokoisille yrityksille toimialakohtaiset erityisvaateet huomioiden.

Tutustu tästä avoimiin valmennuksiimme: KAM-työskentely

Asiakkuuden johtamisen menestystekijät -videosarja

“This series of video shorts looks at the essential 5 dimensions of strategic account management. If a business applies these 5 dimensions of KAM effectively it will manage risk and stimulate growth in in its most important relationships.”

Tutustu myös!

The Bowtie approach to Key Account Management

Lue lisää

Important aspects of Key Account Management

Lue lisää

Key Account Management is (also) a Top Management issue

Lue lisää

Outstanding Account Management with Siemens

Lue lisää

Why KAM goes wrong

Lue lisää