St1 – Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Halusimme varmistaa riittävät ja oikein kohdennetut resurssit kasvun mahdollistamiseen. Osa tätä prosessia tavoitteemme oli muodostaa uusi toimiva liiketoiminnan johtoryhmä ja samalla antaa lisää vastuuta seuraavan portaan päällikkötasolle.

Suunnittelimme Mercuri Internationalin kanssa n. 6 kuukauden tiiviin ohjelmapaketin, joka räätälöitiin juuri meidän sen hetkisiin tarpeisiin. Tavoite oli kehittää tämän ohjelman kautta heistä tulevia johtajia liiketoimintamme vastuupositioihin. Tämän ohjelman puitteissa olemme onnistuneet luomaan tasa-arvoisen ja turvallisen kasvuympäristön ja koko johtoryhmän palaute on ollut absoluuttisen positiivista.

Ohjelman avulla luotiin liiketoiminnan johtamiselle ja johtoryhmätyöskentelylle selkeä rakenne, joka on myös havaittu positiiviseksi koko organisaatiossa. Vastuunotto liiketoiminnan uudessa johtoryhmässä on lisääntynyt merkittävästi ja toiminnalle asetetut kovat sekä pehmeät tavoitteet on saavutettu – osin jopa ylitetty. Omien resurssien vapautus uuden kasvun mahdollistamiseen on myös toteutunut.

Juha Vanninen, johtaja, Retail