Fida International ry – Räätälöidyt henkilöstön kehittämishankkeet

Teimme kolme erillistä organisaatiolle räätälöityä kehittämishanketta, joissa Mercuri International toimi kouluttajana ja koulutuskeskus Salpaus oppilaitoksena. Henkilöstöstä noin 50 henkilöä suoritti oppisopimuksena joko erikoisammattitutkinnon tai ammattitutkinnon. Hankkeet kestivät keskimäärin kaksi vuotta.

Valmennukset loivat yhteistä ymmärrystä henkilöstölle toiminnan tuloksellisuudesta ja hyvästä esimiestoiminnasta. Teoriakoulutus oli korkeatasoista, käytännönläheistä ja monipuolista. Valmennuksessa haastettiin laittamaan opittuja asioita käytäntöön. Koulutuksesta valmistumisprosentti oli todella korkea ja sen tuloksena syntyi useita kehittämishankkeita, jotka hyödyttivät organisaatiomme toimintaa. Osaamisen lisääntyminen hyödyttää sekä organisaatiota että koulutukseen osallistuneita henkilöitä merkittävästi.

Kuten yksittäisten valmennusten palautteet kertovat, kouluttaja onnistui työssään erinomaisesti! Kiitos Petri Yleniukselle!

Harri Hakola