Bufab Finland Oy – Myyntistrategian kirkastaminen

Myyntiorganisaatiossamme oli tapahtunut merkittäviä muutoksia henkilöstössä ja osalle myynnin ihmisistä oli epäselvää osittain toimintatapamme, kenelle myymme ja mitä myymme. Meillä oli selkeä tarve kirkastaa myyntistrategiaamme. Mercuri Internationalin ehdotuksesta suoritimme myynnin auditoinnin, jonka perusteella lähdimme viemään eteenpäin strategian määrittelyä, joka sisälsi myös lopuksi myynnin valmennusta muutaman päivän.

Projektin myötä myyntistrategia on avautunut myyjille selkeämmin. Jokainen osallistuja pääsi vaikuttamaan siihen, kuinka ja mitä asioita tuli käsitellä prosessin aikana. Uudet myyjät saivat lisäksi arvokasta tietoa asiakkaista, tuotteista, markkinasta ja ulkoisista vaikuttavista tekijöistä.

Mercuri Internationalin kanssa asiat etenivät sovitusti ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Juha Kankaanpää