Atoy Oy – Esimiesten vuorovaikutus- ja henkilöjohtamistaitojen kehittäminen

Atoy-konserni on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja uusia esimiehiä on tullut paljon. Edellisestä esimiesvalmennuksesta oli jo monta vuotta aikaa. Kun aloitimme yhteistyön Mercuri Internationalin kanssa, tavoitteenamme oli määrittää ja kirkastaa Atoyn esimiesrooli, jotta esimiestyötä tehdään hyvällä ja tasaisella laadulla kaikissa yksiköissämme. 

Mercuri Internationalin valmennuksessa keskityimme esimiesten vuorovaikutus- ja henkilöjohtamistaitojen kehittämiseen. Valmennus oli hyvin käytännönläheinen ja sisälsi paljon ryhmätyöharjoituksia. Laadimme valmennuksen aikana mm. Atoyn esimiestyön roolin, harjoittelimme palautteen antamista ja vastaanottamista sekä vaativien johtamistilanteiden hallintaa. Hyödynsimme valmennuksen suunnittelussa henkilöstötyytyväisyyskyselymme tuloksia.  

Atoy-konsernin kaikki esimiehet ja johto – yhteensä noin 40 henkilöä – kävivät valmennuksen. Valmennus toteutettiin kahdessa ryhmässä. Atoy-konsernissa on nyt selkeä esimiestyön malli, jota myös noudatetaan käytännössä. Mallia hyödynnetään uusien esimiesten perehdytyksessä. Kynnys puuttua ja tarttua vaikeisiin tilanteisiin on madaltunut. Jokainen esimies ymmärsi varmasti valmennuksen käytyään, että johtaminen on ammatti ja sen hoitaminen hyvin edellyttää ammatinmukaisia toimenpiteitä.

Mercuri Internationalin kanssa työskentely on muutakin kuin vain valmennustilaisuuksien pitäminen. Valmennuksen toteutus suunnitellaan yhdessä ohjausryhmän kanssa, joka kokoontuu myös valmennustilaisuuksien välissä. Tämä antaa hyvän pohjan sille, että valmennus voidaan oikeasti räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Valmennuksen toteutti käytännössä Mercuri Internationalin kokenut ja innostava seniorikonsultti Arto Kuuluvainen. Hän sai osallistujat hyvin mukaan keskusteluun ja ryhmätöihin sekä toteutti valmennuksen ammattitaitoisesti ja motivoituneesti. Suomen lisäksi yhteistyötä Mercuri Internationalin kanssa tehdään Ruotsissa myyntityön kehittämisessä. Mercurin yhteyshenkilö Ruotsissa on Johan Lindh.

Kristiina Naumanen, HR Business Partner