AppGyver Oy – Myynnin prosessien tehostaminen

Mercuri Internationalin kanssa yhteistyön tavoitteena oli parantaa ja tehostaa myynnin prosessejamme, yhtenäistää tapaamme toimia sekä tehdä uusi myyntiesitys, joka parantaisi myyjiemme tapaamisten laatua. Lisäksi kävimme läpi CRM-prosessia sekä sitä, miten saisimme paremman näkyvyyden auki oleviin caseihin ja parannettua ennustettavuutta.

Projekti sisälsi workshop-sessioita, joissa kävimme läpi nykytilannetta, rakensimme prosessikuvauksia sekä myyntiesitystä. Rakensimme myös myynnin playbookin sessioiden aikana. Osan työstä teimme omatoimisesti ja osan yhdessä Mercuri Internationalin kanssa.

Lopputuloksena meillä on nyt selkeämpi tapa toimia ja parempi myyntiesitys, joka myös nosti myyntitapaamisten laatua. Uusi esitys keskittyi aiemman tuotelähtöisen esityksen sijaan enemmän asiakkaan haasteisiin ja business casen löytämiseen. Saimme myös CRM:n parempaan kuntoon, jonka myötä olemme pystyneet lisäämään myynnin ennustettavuutta sekä puuttumaan paremmin pipelinessa oleviin diileihin niiden tilan perusteella.

Mercuri Internationalin konsultit ovat ammattilaisia, jotka tunnistavat haasteet ja osaavat löytää asiakkaansa arkeen sovitettavissa olevia ratkaisuita. Yhteistyömme perusteella voin lämpimästi suositella Mercuri Internationalia yhteistyökumppaniksi.

Henri Vähäkainu