Asiakkaamme kertoo: Myynnin auditointi

Toteutimme Mercuri Internationalin kanssa B2B-suurasiakasmyyntimme auditoinnin. Halusimme selvittää myynnin tehokkuuden nykytilan ja saada ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen myyntitoimintomme, myynnin johdon ja myyjiemme kehittämiskohteista. Oleellisena osana hanketta oli myyjien vuosisuunnitelmien ja niiden seurantavälineiden läpikäynti sekä numeerisen analyysin ja osaamisen arviointi.

Hankettamme voidaan mitata myyntitulosten kehittymisellä suhteessa tehtyyn investointiin. Tämä oli hankkeessamme ehdottoman positiivinen, mutta merkittävästi oleellisempi tulema hankkeesta oli selkeä ryhtiliike toimintatavoissa, numeeristen tavoitteiden systemaattisessa seuraamisessa myynnin ja myyntijohdon osalta sekä motivaation kasvu. Nämä asiat tulevat kantamaan merkittävästi pitemmälle kuin vuoden tai kahden ROI-laskenta tehdystä hankkeesta.

Audit-hankkeissa ”läpivalaistaan” myyntiorganisaation toiminta, jolloin auditoijien asenne ja ammattitaito korostuvat. Tässä luotimme täysin Mercurin kokemukseen ja asiantuntijoihin – ja syystä.

Johtaja, energia-alan yritys