Kokkolan HalpaHalli – Onnistu esimiehenä -valmennus

Mercuri Internationalin kanssa tehdyn projektin tavoitteena oli tukea Kokkolan HalpaHallin myymäläpäälliköille laadittujen parhaiden käytäntöjen soveltamista myymälän henkilöstön johtamisessa.

Projekti toteutettiin Onnistu esimiehenä -valmennuksena, jossa vahvistettiin myymäläpäälliköiden käsitystä omasta roolistaan valmentavana esimiehenä. Heille annettiin lisäksi konkreettisia keinoja ja varmuutta palautteen antamiseen, jonka todettiin olevan yksi keskeinen esimiestyön väline. Valmennus toimi hyvänä tukena myymälöiden kehitysprojektissa ja antoi myymäläpäälliköille työkaluja ottaa vaikuttavampaa roolia esimiehenä. Tämä on näkynyt myös käytännön tasolla valmennuksen jälkeen: esimiehet ovat nyt aktiivisempia henkilöstön valmentamisessa.

Mercuri International paneutui tarpeisiimme ja osasi rakentaa juuri meille sopivan räätälöidyn ratkaisun. Valmennus oli hyvin valmisteltu ja toteutettu, ja valmennuspäivät olivat hyvin vuorovaikutteisia ja osallistavia. Valmennuspäivillä tehtiin konkreettiset päätökset oman esimiestyön kehittämiseksi, jotka kirjattiin henkilökohtaiseen toimintasuunnitelmaan. Valmennuksen jälkeen toimintasuunnitelmat käytiin läpi yhdessä myymäläpäällikön esimiehen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä ja toteutuksella saimme aikaan arjen esimiestoimintaan aidosti edelleen vaikuttavan valmennuksen.

Janne Syri, Henkilöstöjohtaja