Myynti jälleenmyyjille

Onko asiakkaasi jälleenmyyjä? Mietitkö, kuinka vakuuttaa ja sitouttaa jälleenmyyjä omalla tarjoomallasi? Myyjänä tavoitteesi on auttaa jälleenmyyjää saavuttamaan omat tavoitteensa: lisää asiakkaita, parempi keskiostos, parempi asiakaskokemus.

Vahvasti käytännön jälleenmyyntityöhön pureutuvilla valmennuksillamme myyjät saavat työvälineitä auttaa jälleenmyyjää menestymään – ja samalla menestyä itsekin myynti- ja asiakastyössään. Myyjän on pystyttävä auttamaan jälleenmyyjää menestymään!

Valmennuspäivillä työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla myyjä saa keinot tehdä myyntityötään entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman oman myyntityönsä tehostamiseksi. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, ja osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan.

Myyjillä, jotka aidosti pystyvät auttamaan jälleenmyyjää menestymään, on iso rooli tulevaisuudessa.

Jälleenmyynnin valmennukset

Ammattimainen myyntiedustajakäynti

Lue lisää

Myyntiedustajan vaikuttava myyntipuhe

Lue lisää

Suunnitelmallinen edustajatyöskentely

Lue lisää