Myynnin johtaminen

Myynnin johtamisessa onnistuminen on edellytys yrityksen menestykselle

Myyntijohtaja on vastuussa myyntihenkilöstön saavuttamista tuloksista, ja hänen on huomioitava sekä strategiset että toiminnalliset vaatimukset.

TARVITSETKO APUA MYYNNIN JOHTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN? OTA YHTEYTTÄ!

Lisäksi myyntijohtajan on löydettävä tasapaino näkemyksien ja tosiseikkojen välillä. Hänen on varmistettava lyhyen aikavälin tulokset ja vahvistettava keskipitkän aikavälin tuloksia. Ilman myynnin johtamisen harjoittelemista, tehtävä on erittäin haastava. Erinomaisen myynnin johtamisen ansiosta tulosten saavuttaminen on kuitenkin mahdollista.

Mercurin myynnin johtamisen kehittäminen sisältää oikeanlaisen myyntiprosessin suunnittelun, oikeiden toimenpiteiden toteuttamisen sekä tehokkaiden taitojen ja toimintatapojen tukemisen. Nämä kaikki parantavat myyntituloksia. Myyntijohtajat ovat keskeisessä roolissa organisaation myyntimenestyksen kannalta. Ilman oikeanlaista myynnin johtamista myyjät eivät välttämättä pysty suoriutumaan yrityksen edellyttämällä tasolla. Avullamme voit parantaa myyntihenkilöstön johtamista ja saada henkilöstön suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.            

Mercuri-International-myyntijohtaja-palaveri.jpg

Miten työskentelemme myynnin johtamisen parissa?

Keskitymme myyntijohtajien kanssa seuraaviin asioihin:

 • Motivointi ja tiiminmuodostus
 • Suoriutumisen suunnittelu, valvonta ja analysointi
 • Suoriutumisen hallinta
 • Myyntiaktiviteettien hallinta
 • Palkitsemisjärjestelmät, jotka ovat suoraan yhteydessä keskeisiin suorituskykymittareihin
 • Vahvat myyntitulokset
 • Myyntitulosten hallinta
 • Yksilöiden ja tiimien myyntivalmennus ja kehittäminen
 • Myynninhallintaprosessin tehokkuuden parantaminen
 • Ennustaminen ja myyntiputken hallinta

Konsulttimme auttavat parantamaan yrityksen myyntijohtajien taitoja, menetelmiä ja tehokkuutta seuraavilla tavoilla:

 • Nykyisen tilanteen määrittäminen
 • Myyntiprosessin kapeikkojen määrittäminen konsultoimalla
 • Myyntijohdon kouluttaminen ja valmentaminen
 • Liiketoimintasimulaatiot ja -pelit
 • Myyntistrategian toteuttaminen
 • Uusien menetelmien ja työkalujen tarjoaminen

Myynnin johtamista tarvitaan yhä

Jotkut saattavat miettiä, tarvitaanko myynnin johtamista vielä. Vastaus on kyllä. Ilman oikeanlaista myynnin johtamista yritys ei saavuta odottamiaan tuloksia. Neuvotteleminen ja tavoitteiden asettaminen jokaisen myyjän kanssa vuoden alussa ei riitä. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei takaa niiden saavuttamista. Tulokset ovat seurausta tekemisestä – ne eivät ole itsestään selviä. Ne syntyvät myynnin lähtöasemasta, ja lähtöasema taas on seurausta uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin suunnattujen toimenpiteiden määrästä, suunnasta ja laadusta.

Mercurin myynnin johtamisen ohjelmassa opit motivoimaan ja kouluttamaan henkilöstöä mukauttamaan toimintaansa siten, että odotetut tulokset saavutetaan.