Tekoäly vs. ihmisaivot

Onko henkilöstölläsi valmiudet menestyä tulevaisuuden työelämässä?

Liike-elämän digitalisaatio etenee kiihtyvällä vauhdilla, joten tekoälyn, big datan ja koneoppimisen rooliin osana tulevaisuuden työvoimaa kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota. Kun arviolta 60 % työpaikoista kattaa kolmanneksen teknisesti automatisoitavista työtehtävistä, ei ole ihmekään, että ihmisten mieliin hiipii kysymys: “Onko minulla taidot, joita koneella ei ole?” Jos vastaus on ei, mitä taitoja tulevaisuudessa sitten tarvitaan, jotta ei tule koneen korvaamaksi?

Missä koneet ovat hyviä?

Jo nyt on olemassa tehtäviä etenkin big datan ja toistuvien prosessien käsittelyn saralla, joiden tekemisessä koneet ovat omaa luokkaansa. Koneilla on merkittävä kyky tehostaa yrityksen liiketoimintaa eri aloilla tuotantoteollisuudesta tietojenkäsittelyyn, ja yksikään yritys ei voi jättää tätä kapasiteettia huomiotta. Töissä tehtyjen fyysisten tehtävien tekoon käytetyn tuntimäärän odotetaan laskevan noin 14 % vuoteen 2030 mennessä. Toisaalla “kognitiivisia perustaitoja” edellyttävien tehtävien (eli tehtävien, joiden suorittaminen ei vaadi erityiskoulutusta) tuntimäärän uskotaan laskevan 15 % samana ajanjaksona. Tällä kehityksellä on merkittävä vaikutus työmarkkinoihin, sillä koneet tulevat korvaamaan ihmiset niissä tehtävissä, jotka koneilta onnistuvat yhtä hyvin kuin ihmisiltäkin.

Missä koneet eivät pärjää?

Mitä tässä on sitten tehtävissä? Korvaako kone minut? Ei välttämättä, sillä ihmisillä on jotain, mitä koneilla ei ole: pehmeät taidot. Ihmisiä ei ole tehty muistamaan tuhansia rivejä dataa tai kokoamaan 1000 autoa tunnissa, mutta olemmekin ihmisiä, ja juuri se erottaa meidät koneista. McKinseyn mukaan 6 % Yhdysvaltojen ja EU:n yrityksistä ennustaa työvoimansa pienenevän automaation seurauksena, mutta huomattavasti suurempi osa (17 %) odottaa työvoimansa lisääntyvän. Mutta mistä nämä työpaikat tulevat? Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän muun muassa myynnin saralla – olettaen, että työnantajilla on tarvittavat valmiudet. Tämän päivän myyntitykkien taidoilla ei nimittäin välttämättä päästä huippulukemiin tulevaisuudessa, minkä vuoksi töitä pitää tehdä nyt, jotta yritys menestyy 2020-luvullakin.

Pehmeät taidot

Yritysten odotetaan kasvavan kahdella pääalueella, jotka voidaan karkeasti jakaa “tekniseen” ja “sosiaaliseen”. Näistä ensimmäinen edellyttää taitoja, jotka joko kehittävät uusia teknologioita tai auttavat yrityksiä saamaan niistä kaiken irti esimerkiksi data-analytiikan, ohjelmistokehityksen, verkkokaupan ja sosiaalisen median sektoreilla. Jälkimmäinen, eli “sosiaaliset” työpaikat, puolestaan auttaa meitä saamaan kaiken irti ihmisyydestä, eli siitä, että pohjimmiltaan meidät on tehty toimimaan muiden ihmisten kanssa. “Sosiaalisia” työpaikkoja odotetaan syntyvän erityisesti asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin sekä henkilöstön kehittämisen aloilla.

Luovuus kohtaa teknologian

Tätä kehitystä tarkasteltaessa on mielenkiintoista huomata, että uudet työpaikat eivät synny teknologiasta huolimatta, vaan sen takia. Kun tylsät ja itseään toistavat tehtävät voi jättää koneiden huoleksi, voimme keskittyä sosiaalisten taitojen hyödyntämiseen työpaikoilla. Tekoälystä puhuttaessa on tärkeää myös pitää mielessä sen rajalliset kyvyt – tekoäly voi oppia ja kehittyä ennalta määritettyjen ehtojen pohjalta, mutta pohjimmiltaan sen päätökset perustuvat aina loogiseen algoritmiin. Me ihmiset puolestaan olemme kaikkea muuta kuin loogisia, sillä kukapa meistä ei olisi sortunut heräteostokseen kerran jos toisenkin. Teemme päätöksiä yhtä paljon tunteiden kuin järjenkin pohjalta, ja ymmärrämme epäloogisia ratkaisuja paljon paremmin kuin koneet.

Koulutus kilpailuvalttina

Mahtavaa, tulevaisuus onkin siis toivoa täynnä? Kyllä, mutta sekä teknisen että sosiaalisen työvoiman laajeneminen riippuu yhdestä merkittävästä tekijästä, eli koulutuksesta. Emme pysty hyötymään teknologisesta kehityksestä ilman älykästä ja eri tarpeisiin mukautuvaa koulutusta, jonka avulla yhä useammassa roolissa tarvittavia taitoja voi kehittää ja uusia taitoja oppia. Eihän kukaan investoisi viimeisimpään asiakkuushallintaohjelmaan, jos myyntitiimille ei samalla tarjottaisi koulutusta, jolla uudesta ohjelmasta saa kaiken irti. 

Yritysten tulee suhtautua teknologian tarjoamiin työkaluihin mahdollisuuksina eikä uhkina pysyäkseen kilpailukykyisinä, mutta aika on käymässä vähiin jos yrityksesi haluaa pysyä kehityksen kärjessä. Ja se taas vaatii joustavaa, modulaarista ja ennen kaikkea eri tarpeisiin mukautuvaa koulutusta.

Mielenkiintoista, eikö? Jatketaan toki keskustelua aiheen tiimoilta, ota yhteyttä!