Mystinen tekoäly — B2B-markkinoijien haasteet ja mahdollisuudet

Marraskuussa 2022 OpenAI, tekoälyyn erikoistunut San Franciscossa sijaitseva yritys, lanseerasi ChatGPT:n, tekoälyyn perustuvan virtuaalisen työkalun, joka osaa käsitellä ja vastata erilaisiin kysymyksiin luonnollisella ja keskustelevalla tavalla. Vastaanotto oli huikea. Jo viiden päivän kuluttua palvelulla oli yli miljoona käyttäjää, ja kahden kuukauden kuluttua yli 100 miljoonaa ihmistä oli ollut vuorovaikutuksessa työkalun kanssa. Tämä tekee siitä kaikkien aikojen nopeimmin kasvavan sovelluksen. Vertailun vuoksi: TikTokilla kesti yhdeksän kuukautta saavuttaa sama käyttäjämäärä, Instagramilla kaksi vuotta ja YouTubella yli neljä vuotta.

Mercuri International päätti tutustua parhaisiin käytäntöihin ja tutki lukemattomia työkaluja, joita tekoäly tarjoaa markkinoijille. Koska tekoäly tulee hallitsemaan keskusteluja tulevina vuosina, B2B-markkinoijien on tärkeää ymmärtää tätä teknologian paradigman muutosta ja siihen sopeutumista. Tässä blogikirjoituksessa perehdymme tekoälymaailmaan laajemmin, sen vaikutuksiin B2B-markkinoijille, sekä haasteisiin, joita sen hyödyntäminen tuo mukanaan. Ja jos haluat sukeltaa aiheeseen syvemmälle, löydät kokonaisen raportin täältä.

Oikealla lähestymistavalla tekoäly voi auttaa kuromaan umpeen osaamisvajetta, virtaviivaistamaan markkinointitoimintoja ja viime kädessä nostamaan yritykset uudelle menestystasolle.

Tekoälyn kehitys: suppeasta yleiseen älykkyyteen

Tekoäly tarkoittaa koneen kykyä suorittaa tehtäviä, jotka yleensä edellyttävät ihmisen älykkyyttä, kuten ongelmanratkaisua, oppimista ja päätöksentekoa. Muutaman viime vuosikymmenen aikana tekoälyteknologia on siirtynyt sääntöpohjaisista ja staattisista järjestelmistä nykyaikaisiin koneoppimismalleihin, joiden avulla tietokoneet pystyvät jatkuvasti parantamaan kykyjään ja ymmärtämään paremmin ympäröivää maailmaa.

Nykyään useimmat tekoälyratkaisut kuuluvat ”suppean tekoälyn” luokkaan, joka on erikoistunut tiettyjen ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseen. Alan kehittyessä seuraava kehitysvaihe on kuitenkin todennäköisesti keinotekoinen yleinen älykkyys (AGI, artificial general intelligence) eli tekoäly, joka pystyy ratkaisemaan laajemman valikoiman ongelmia. Vaikka AGI voi tarjota enemmän ihmisen kaltaista älykkyyttä, sen luomisesta ja vaikutuksesta yhteiskuntaan käydään edelleen kiivasta keskustelua alan asiantuntijoiden keskuudessa.

B2B-markkinointi tekoälyn aikakaudella: Mitä nyt?

Tekoälyn käyttöönotto tarjoaa B2B-markkinoijille runsaasti mahdollisuuksia lisätä tehokkuutta, vähentää kustannuksia ja tarkentaa markkinointistrategioita.

Mercuri Internationalin Future State of Skills -raportin mukaan yhdeksässä kymmenestä myynti- ja markkinointiorganisaatiossa on osaamisvaje, joka johtuu suurelta osin myynti- ja markkinointiprosessien monimutkaistumisesta, ostokäyttäytymisen kehittymisestä ja nopeasta digitalisaatiosta.

Tekoälyä hyödyntämällä markkinoijat voivat vastata näihin haasteisiin automatisoimalla työnsä eri osa-alueita, kuten sähköpostimarkkinointia, kohdennettua mainontaa ja asiakaskokemuksen optimointia.

Mutta millaisia mahdollisuuksia tekoäly todella tarjoaa markkinoijalle? Aika monia:

 • Markkina-analyysi
  • Markkinoiden koon ja kasvun arvioinnista kohdeasiakkaiden segmentointiin.
 • Sisällön tuottaminen
  • Tekoäly voi tehostaa luomista paitsi tekstin, myös kuvien, videon ja äänen avulla.
 • Henkilökohtainen markkinointi
  • Chatbotit, sähköpostit, mainokset ja tuotesuositukset
 • Markkinoinnin automaatio
  • Vapauta bottien armeija lähettämään kohdennettuja, personoituja viestejä laajassa mittakaavassa.
 • Lead gen ja karsinta
  • Kasvata sekä liidien arvoa, että määrää konversiota tuottavien työkalujen avulla.
 • Mittaaminen ja arviointi
  • Kaiken tämän jälkeen voit kysyä, toimiiko se? Ja tulet saamaan vastauksen.

Onko tekoälyssä haittapuolia?

Tekoälyn omaksuminen ei kuitenkaan ole riskitöntä ja haasteetonta, erityisesti eettisten ja moraalisten näkökohtien osalta. Kun tekoälyjärjestelmät keräävät ja analysoivat valtavia määriä asiakastietoja, yritysten on varmistettava tietosuojasäännösten noudattaminen, suojeltava asiakkaiden yksityisyyttä ja estettävä mahdollinen väärinkäyttö.

Yksi merkittävä eettinen huolenaihe on se, että tekoälyalgoritmit voivat ylläpitää syrjiviä ennakkoluuloja. Jos tekoälyjärjestelmiä esimerkiksi koulutetaan puolueellisilla tiedoilla, ne voivat vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja, mikä johtaa vääristyneisiin markkinointikampanjoihin tai asiakkaiden epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Lisäksi tekoälyn avulla tuotettujen synteettisten kuvien ja videoiden eli ”deepfakes” yleistyminen uhkaa yleistä luottamusta ja väärän tiedon leviämistä.

Vastuullinen navigointi tekoälyn maisemassa

Jotta tekoälyä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti ja vastuullisesti B2B-markkinoinnissa, yritysten tulee noudattaa eettisiä ja moraalisia periaatteita, asettaa avoimuus etusijalle ja pohtia, miten tekoälyjärjestelmät sopivat yhteen yhteiskunnallisten normien ja arvojen kanssa. Julkaisemalla tekoälykäytäntöjä ja -ohjeita, käymällä avointa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ja raportoimalla säännöllisesti tekoälyn käytöstä yritykset voivat lisätä luottamusta ja varmistaa, että tekoälyteknologiaa käytetään vastuullisesti.

Markkinoijien tulisi lisäksi hankkia ennakoivasti uusia taitoja ja tietoja tekoälyyn liittyen, sillä panostaminen taitojen kehittämiseen voi johtaa merkittäviin edistysaskeliin markkinointistrategioissa. Oikealla lähestymistavalla tekoäly voi auttaa kuromaan umpeen osaamisvajetta, virtaviivaistamaan markkinointitoimintoja ja viime kädessä nostamaan yritykset uudelle menestystasolle.

Tekoälyn vaikutus B2B-markkinointiin on kiistaton, ja se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kasvulle ja innovoinnille. Jotta tekoälyn valtavaa potentiaalia voitaisiin todella hyödyntää, on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että yritykset määrittelevät selkeän strategian sen käyttöönotosta. Ymmärtämällä tekoälyyn liittyvät haasteet ja omaksumalla eettiset parhaat käytännöt yritykset voivat navigoida nopeasti muuttuvassa maisemassa luottavaisin mielin ja lopulta avata uusia menestysmahdollisuuksia digitaalisella aikakaudella.