Miten hyödyntää ChatGPT:tä vahvan arvolupauksen luomiseen

B2B-myynnissä selkeä arvolupaus on avainasemassa. Se kertoo asiakkaille, miksi juuri kyseinen tuote tai palvelu on parempi verrattuna kilpailijoihin. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten ChatGPT:n ja promptauksen avulla voi laatia vahvan arvolupauksen.

Miksi tarvitaan vahva arvolupaus

Vahvalla arvolupauksella on useita tehtäviä. Se auttaa myyntitiimiä sanallistamaan ja osoittamaan asiakkaille myytävän tuotteen todelliset hyödyt, kuten kustannussäästön, paremman työskentelytavan tai parempien tulosten saavuttamisen. Näiden avulla yritys voi onnistua erottautumaan kilpailijoista paremmin.

ChatGPT: Työkalu parempien myyntiviestien luomiseen

Arvolupauksen luominen voi kuitenkin olla haastavaa. ChatGPT on erinomainen apu älykkään ja vakuuttavan sisällön luomiseen ja auttaa mm. selvittämään, mitä asiakkaat tarvitsevat, tunnistamaan mikä tekee tarjouksesta erityisen ja kuvaamaan tuotteen edut parhaalla mahdollisella tavalla. ChatGPT voi auttaa kuvailemaan tärkeitä ominaisuuksia, ratkaisemaan ongelmia ja jakamaan asiakkaiden menestystarinoita. Lisäksi siitä on apua luodessa yrityksille arvolupauksia, jotka yhdistävät ihmisiä ja lisäävät myyntiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka ChatGPT on tehokas työkalu on yhteistyö ja inhimillisen panoksen osallistaminen lopputuloksen kannalta aina suositeltavaa.

Työskentely ChatGPT:n kanssa: Promptiketjun luominen

Hyvä tapa käyttää ChatGPT:tä on promptiketjun luominen. Tämä tarkoittaa, että ChatGPT:lle esitetään sarja kysymyksiä, joiden tulisi johtaa vahvaan arvolupaukseen. Annamme seuraavaksi ohjeita, miten tämä tehdään askel-askeleelta.

Prompti 1: Kontekstin asettaminen

Ensimmäinen vaihe on antaa ChatGPT:lle selkeä ohjeistus ja tiivis konteksti, joka sisältää olennaiset tiedot tuote- tai palvelutarjonnastasi, ihanteellisesta asiakasprofiilista ja asiakkaiden tarpeista. Otetaan esimerkki yrityksestä, joka tarjoaa ”AI Human Chatbot” -tekoälyä, jonka tehtävä on yksinkertaistaa, automatisoida ja parantaa asiakaspalvelua.

Esimerkki promptista:

”Sinun tehtävänäsi sisällöntuotantoon erikoistuneena myyntistrategina, on laatia vakuuttava arvolupaus ’AI Human Chatbotille’ – ratkaisulle, joka tulee mullistamaan asiakaspalvelun. ’AI Human Chatbot’ yksinkertaistaa, automatisoi ja parantaa asiakastukea hoitamalla rutiinitiedustelut älykkäästi, jolloin työntekijät voivat keskittyä asioihin, jotka vaativat inhimillistä asiantuntemusta ja henkilökohtaista otetta. Ihanteelliseen asiakasprofiiliimme kuuluvat keskisuuret ja suuret B2B-yritykset eri toimialoilta, kuten verkkokaupan, televiestinnän ja rahoituksen alalta, ja jotka pyrkivät optimoimaan asiakaspalvelutoimintojaan ja tarjoamaan ainutlaatuisia asiakaskokemuksia. Aloita kuvaamalla kohdeyleisö tarkemmin, mukaan lukien tärkeimmät päätöksentekijät ja vaikuttajat kohteena olevissa organisaatioissa.”

Promptimalli:

Toteutus käytännössä: Kopioi, liitä ja muokkaa hakasulkeita ChatGPT:ssä yrityksen tietoja käyttäen.

”[Myyntistrategina], jolla on asiantuntemusta sisällöntuotannosta, sinun tehtävänäsi on luoda vakuuttava arvolupaus [tuotteen tai palvelun nimi], mullistavalle ratkaisulle [tuotteen/palvelun lyhyt kuvaus].

Ihanneasiakasprofiiliimme kuuluu [Kuvaus ihanneasiakasprofiilista], ja asiakkaan tavoite ja tarve on [Kuvaile asiakkaan tarpeet].

Aloita kuvaamalla kohdeyleisöä tarkemmin, kuten ketkä ovat tärkeimmät päätöksentekijät ja vaikuttajat kohteena olevissa organisaatioissa.”

Prompti 2: Kipupisteiden ja haasteiden tunnistaminen

Seuraavassa vaiheessa ChatGPT:n on tunnistettava kohderyhmäsi erityiset kipupisteet tai haasteet edellisen kehotuksen pohjalta.

Esimerkki promptista:

”Määrittele aiemmin annetun kohderyhmäkuvauksen pohjalta kohderyhmän erityiset kipupisteet tai haasteet. Luettele vähintään kolme kriittistä kipupistettä, joihin [tuotteesi/palvelusi] voi tehokkaasti vastata.”

Prompti 3: Keskeisten hyötyjen määrittäminen

Pyydä ChatGPT:tä ideoimaan ratkaisuja näihin haasteisiin ja korostamaan tuotteesi tai palvelusi ainutlaatuisia etuja.

Esimerkki promptista:

”Kuvaile edellisessä kysymyksessä tunnistettujen ongelmakohtien perusteella, miten [tuotteesi/palvelusi] vastaa näihin haasteisiin. Korosta tarjonnan ainutlaatuisia keskeisiä hyötyjä ja arvoa, joita se tarjoaa kohderyhmälle.”

Prompti 4: Kilpailuanalyysi

Ohjaa ChatGPT:tä vertailemaan tarjontaanne kilpailijoihin käyttämällä sen integroitua selaintoimintoa reaaliaikaisten tietojen hankkimiseksi (löydät sen ChatGPT:tä käyttäessäsi välilehdeltä ”Explore”).

Esimerkki promptista:

”Analyysimme jatkoksi vertaile [tuotteesi/palvelusi] kilpailijoiden tarjontaan. Tutustu ja tunnista verkossa/netissä vähintään kolme kilpailijaa, kuten [Tärkeimmän kilpailijan nimi] ja tutki, mikä erottaa tarjouksemme muista”. Käytä edellisistä kehotuksista saatuja oivalluksia korostaaksesi ainutlaatuisia vahvuuksiamme.”

Prompti 5: Arvolisäysehdotuksen laatiminen

Pyydä ChatGPT:tä laatimaan koottujen tietojen avulla tiivis arvolupaus, joka viestii meidän ainutlaatuisesta arvosta ja erottautumistekijöistä.

Esimerkki promptista:

”Kilpailutilanteen ja yleisön kipupisteiden ymmärtämisen pohjalta laaditaan selkeä ja ytimekäs arvolupaus [tuotteellesi/palvelullesi]. Varmista, että se viestii tehokkaasti meidän ainutlaatuisesta arvosta ja erottautumisesta.”

Prompti 6: Viestin tarkentaminen

Jos alkuperäinen ehdotus kaipaa hiomista, anna ChatGPT:lle tehtäväksi hioa sitä selkeämmäksi ja vaikuttavammaksi tärkeimmille päätöksentekijöille ja vaikuttajille.

Esimerkki promptista:

”Hienosäädä arvolupausta edelleen, ottaen huomioon kohdeorganisaatioiden tärkeimmät päättäjät ja vaikuttajat. Paranna sen selkeyttä ja vakuuttavuutta, jotta se saa vastakaikua näissä sidosryhmissä, hyödyntäen aiemmissa kehotuksissa kerättyjä näkemyksiä.”

Prompti 7: Narratiivin luominen

Pyydä ChatGPT:tä kehittämään narratiivi, joka puhuttelee kohderyhmääsi emotionaalisesti ja älyllisesti ja joka sisältää luodun arvolupauksen.

Esimerkki promptista:

”Jatka rakentamista arvolupauksemme pohjalta ja luo vakuuttava kertomus, joka havainnollistaa elävästi mahdollisia tuloksia tai hyötyjä asiakkaillemme. Laadi narratiivi, joka sitouttaa yleisömme emotionaalisesti ja älyllisesti hyödyntäen aiemmista kehotuksista saatuja oivalluksia.”

Prompti 8: Tiiviin hissipuheen laatiminen

Muunna kerronta ja arvolupaus ChatGPT:n avulla ytimekkääksi hissipuheeksi, joka kiteyttää tarjouksesi ydinviestin.

Esimerkki promptista:

”Laadi tarkennetun arvolupauksen ja kertomuksen pohjalta tiivis hissipuhe, joka kuvaa tarjouksemme ydinviestin. Varmista, että se viestii tehokkaasti arvolupauksestamme ja houkuttelee potentiaalisia asiakkaita hyödyntäen aiemmissa kehotuksissa kerättyjä näkemyksiä.”

Prompti 9: Myyntikäsikirjoituksen luominen

Pyydä lopuksi ChatGPT:tä yhdistämään nämä elementit myyntikäsikirjoitukseksi, joka soveltuu tapaamisiin tai sähköpostikirjeenvaihtoon potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Esimerkki promptista:

”Sisällytä arvolupaus, vakuuttava kertomus ja hissipuhe myyntikäsikirjoitukseksi, joka on räätälöity hypoteettiselle [päätöksentekijälle] [asiakastoimialalla]. Käytä aiemmista kehotuksista saatuja oivalluksia, jotta saadaan päätöksentekijä sitoutettua tehokkaasti.”

Tämän kehotussarjan avulla parannat järjestelmällisesti arvolupaustasi ja varmistat, että se vastaa yleisösi erityistarpeisiin ja -haasteisiin ja erottaa tuotteesi tai palvelusi muista. Kokeile ja seuraa saatuja tuloksia!

Vahvista myyntitaitojasi tekoälyn avulla: Ilmoittaudu digitaaliseen ”AI for Sales Professionals” digivalmennukseemme.

Tämä englanninkielisen digitaalisen valmennusohjelman avulla opit hyödyntämään generatiivista tekoälyä, erityisesti ChatGPT:tä, myyntituloksen parantamiseen. Myynnin ammattilaisena opit, miten kommunikoit tehokkaasti ja miten olet vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa, kehität juuri oikeanlaiseja prompteja ja maksimoit tekoälyteknologian hyödyt.