Myynnin auditointi

Monia yrityksen kriittisiä toimintoja on perinteisesti auditoitu ammattimaisesti johdetuissa yrityksissä – mutta kuinka on myyntitoiminnon laita? Myyntitoiminto on yksi yrityksesi kriittisistä toiminnoista, sillä se tuo rahaa taloon, mutta se myös maksaa. Siksi sen toimintaa ei ole varaa jättää arvioimatta.

Mihin tilanteeseen myynnin auditointi sopii

  • Tiedät, että saavutetut tulokset eivät ole riittävät, mutta et tarkkaan tiedä miksi.
  • Haluat tunnistaa kaupallisen toimintosi vahvuudet ja seuraavat kehityskohteet.
  • Haluat luoda vakaan perustan tulevaisuuden kehittämistoimille ja muutoksille.
  • Haluat tuoda läpinäkyvyyttä myyntitoimintosi tehokkuuteen.
  • Haluat selvittää kuinka yrityksesi myyntistrategiaa toteutetaan käytännössä.

Lopputulos

  • Faktoihin, lukuihin ja päivittäisen työn arviointiin perustuva analyysi myynnin ja myynnin johtamisen tehokkuudesta sekä konkreettiset suositukset kehittämistoimenpiteiksi.
  • Raportti vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä konkreettiset suositukset kehittämistoimenpiteiksi.

Auditointimenetelmät

  • Analyysi ja johtopäätökset myynnin avainlukujen pohjalta: myynnin tulokset, asiakas- ja tuoteportfolio, pipeline ja myynnin tehokkuusluvut.
  • Audit-haastattelut, kyselyt, johtamistoimenpiteiden seuraaminen ja arviointi, asiakastyöskentelyn laadun arviointi yhteiskäynneillä sekä asiakashaastattelut.
Myynnin auditointi

Asiakascase

Energia-alan yrityksen myynnin auditointi

Lue lisää