Lataa raportti: The Future State of Trust

Onko luottamus myyntityön uusi valuutta? Kysyimme yli 1 000:lta globaalilta yritysjohtajalta eri toimialoilta ja yrityskokoluokista: Mitä luottamus on sekä mitä luottamuksen ulottuvuuksia pidetään tärkeimpinä kilpailukyvyn säilyttämiseksi tulevaisuudessa?

Tutkimusraportin mukaan luottamus on B2B-asiakassuhteissa tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on olemassa kuusi kriittistä luottamuksen ulottuvuutta, jotka edistävät asiakasuskollisuutta, asiakaspysyvyyttä, myynnin kasvua ja kannattavuutta. Nämä ulottuvuudet ovat: luotettavuus, pätevyys, rehellisyys, tarkoituksenmukaisuus, maine ja turvallisuus.

LATAA RAPORTTI

Lähes kaikki luottamuskyselyyn vastanneet kertovat, että luottamus on tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa, ja enemmistö toteaa, että sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Lataa koko raportti ja tutustu luottamuksen kuuteen ulottuvuuteen.