Asiakkuuden johtaminen

Tietoa valmennuksesta

Asiakkuuden johtaminen on oma taitolajinsa. Parhaimmillaan isojen asiakkuuksien kautta liikkuu erittäin suuri määrä liikevaihtoa. Asiakkuuden johtaminen on kuin yrityksen pyörittämistä, mutta ilman esimiesvaltaa. Asiakkuuden johtajan on hallittava sekä asiakkaan että oman organisaation laajat verkostot. Miten johtaa ja kehittää asiakasvuorovaikutusta pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti?

Asiakkuuden johtaminen -ohjelma on suunniteltu yritysten merkittävimmistä asiakassuhteista vastaaville kokeneille myynnin ammattilaisille. Kehittämisohjelma valmentaa asiakastyöskentelyn ammattilaisesta asiakassuhteen johtajan, joka kykenee luomaan, kehittämään ja ylläpitämään pitkäjänteistä yhteistyökumppanuutta asiakkaan kanssa, rakentavasti ja määrätietoisesti.

Alla sekä 2022-2023 sekä 2023-2024 esitteet, lue lisää!

Lataa esite
Lataa esite
Räätälöidyt ratkaisut

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä, niin tehdään sinulle räätälöity ratkaisu!

Lue lisää

Asiakkuuden johtaminen -valmennuksen sisältö

Löydä käytännön keinoja, joiden avulla rakennat tuloksellista yhteistyötä merkittävissä asiakkuuksissa ja kehityt asiakasvuorovaikutuksen johtajana!

Hybridivalmennusohjelmaan kuuluu tunnin kick-off-webinaari (klo 14-15), digitaalinen oppimispolku ja kolme valmennuspäivää (klo 9-17)

Ohjelma sisältää valmennuspäiviä tukevia toimenpiteitä, joiden avulla varmistat ohjelmassa käsiteltävien asioiden sovellettavuuden omaan työhösi.

Jakso 1: Asiakkuuden johtajan tehtävät ja tavoitteet

 • Asiakkuuden johtaminen ohjelman sisältö ja tavoitteet
 • Tavallisen asiakkaan ja avainasiakkaan väliset erot
 • Miten avainasiakas määritellään
 • Avainasiakastyöskentelyn tavoitteet ja mittarit
 • Mercuri KAM-malli
 • Asiakassuhteen johtajan roolit ja vastuut
 • KAM-mallin hyödyntäminen avainasiakastyöskentelyn kehittämisessä
 • Oma ajankäyttö asiakkuuden johtamisessa
 • Account plan työkalun esittely
 • Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Jakso 2: Systemaattinen ja suunnitelmallinen asiakassuhteen kehittäminen

 • Asiakasprofiilin yhteenveto ja johtopäätökset
 • Analyysi asiakkaan toimintaympäristöstä (PESTEL)
 • Asiakkaan kilpailutilanteen ja liiketoiminnan ymmärtäminen (5 kilpailuvoimaa)
 • Asiakkaan SWOT-analyysi
 • Oma SWOT-analyysi asiakkaan näkökulmasta
 • Myyntimahdollisuuksien tunnistaminen (White spot analyysi)
 • Kasvupotentiaali: tavoitteet, suunnitelma ja toimenpiteet
 • Asiakasstrategia: yleiskuva parannuksista ja tarvittavista toimenpiteistä
 • Päätösryhmäanalyysi: kuinka voimme arvioida eri päätöksentekijöiden suhtautumista ja vaikutusvaltaa

Jakso 3: Ratkaisun esittäminen / myyminen asiakkaalle ja tiimille

 • Erilaiset asiakastilanteet ja lähestymistavan valinta
 • Ratkaisun ominaisuuksista asiakasarvoon
 • Ratkaisun esittämisen rakenne
 • Mihin ratkaisun esittämisessä tulee kiinnittää huomiota
 • Oman esityksen valmistelu case asiakkaalle / esitykset ryhmissä
 • Johtaminen ilman esihenkilö asemaa
 • Oman ratkaisun / idean myyminen omalle tiimille

Kysy lisätietoja tai ilmoittaudu valmennukseen

Valitse valmennuksen aloituspäivä

Ajankohta Sijainti Valmentaja Hinta Määrä
Ajankohta Alkaa:
Päättyy:
Sijainti Valmentaja Hinta (+ ALV) Määrä
Räätälöidyt ratkaisut

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä, niin tehdään sinulle räätälöity ratkaisu!

Lue lisää

Ilmoittaudu

€6,180.00


Kysy lisätietoja