TUOTTEEN JA HINNAN MYYNNISTÄ ARVON MYYNNIKSI

"Price is what you pay.
Value is what you get"


Tapa myydä on muuttunut. Pysyäkseen kilpailukykyisinä myyntiorganisaatiot tarvitsevat valmennusta, joka vastaa myynnin haasteisiin ja asiakkaiden odotuksiin.

Arvonmyynti

Muuta tapaasi myydä

Asiakkaat odottavat myyjiltä tänä päivänä muutakin kuin pelkkää tuotemyyntiä - he odottavat ratkaisuja oman liiketoimintansa haasteisiin. Mercuri Internationalin Jenny Rahm kertoo videolla siitä, miten pystymme arvonmyynnin avulla auttamaan myyntiorganisaatioita pysymään kilpailukykyisinä markkinoiden muuttuessa vaativammiksi ja miksi tarvitsemme arvonmyyntiä – juuri nyt.

ARVONMYYNTI

Mitä tarkoitetaan arvonmyynnillä?

Arvonmyynti on myyntitapa, jolla voit osoittaa asiakkaallesi ratkaisusi hyödyt ja arvon muihin vaihtoehtoihin verrattuna, erityisesti kustannusten vähentämisen ja liikevaihdon kasvun kannalta. ARVO = ASIAKKAAN ETU miinus TUOTTEEN/PALVELUN KUSTANNUKSET. Arvo määritellään asiakkaasi ratkaisustasi saaman hyödyn ja kustannusten erotuksena. Jos pystyt perustelemaan ratkaisusi hyödyn suurempana liikevaihtona tai kustannussäästöinä, kaupan tekeminen on paljon helpompaa. Tässä vaiheessa myyjältä vaaditaankin sosiaalisen ja arvopohjaisen myynnin taitoja. Tarvitsemme jatkossa pääosin kahdenlaisia B2B-myyjiä: sellaisia, jotka taitavat tekniset ratkaisut ja niin sanotun transaktiopohjaisen myynnin prosessin sekä sellaisia, jotka hallitsevat mitattavaa lisäarvoa tuottavan ratkaisumyynnin. Erityisesti viimeksi mainitussa myyntitavassa on Mercuri Research -yrityskyselyn tulosten mukaan merkittävää osaamisvajetta useissa yrityksissä. Kysy räätälöidyistä valmennusratkaisuistamme ja varmista myyntihenkilöstösi osaaminen vuosiksi eteenpäin.

Miksi Mercurin arvonmyynnin valmennus on ainutlaatuinen?

Maailmanlaajuinen ulottuvuus

Mercuri Internationalin arvonmyynnin valmennus on ainutlaatuinen, sillä Mercuri International on ainutlaatuinen. Palvelemalla asiakkaitaan yli 50 maassa Mercurilla on sekä globaali näkökulma että paikallinen asiantuntemus - ymmärrystämme maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta vahvistaa keskitetty, alueellinen osaaminen. Valmennusohjelmaamme sisältyvät digitaaliset oppimismateriaalit on saatavilla useilla eri kielillä.

Oppimisratkaisut

Oppimisratkaisumme on suunniteltu sinua varten. Niissä yhdistyy parhaita oppeja räätälöityinä, ajankohtaisina case-esimerkkeinä sekä harjoituksia modulaarisissa, joustavissa paketeissa. Oppimisratkaisumme on suunniteltu terävöittämään myyntihenkilöstön osaamista ottaen huomioon heidän päivittäisen työmääränsä. Kattava digitaalinen oppimisalusta mahdollistaa joustavan oppimisen omaan tahtiin.

Case ABB

Haluatko tietää miten arvon myynnin valmennus voi auttaa yritystäsi? Lue esimerkkitapaus siitä, miten ABB vei valmennukseltamme saamiaan oppeja käytäntöön selviytyäkseen yli 100 maassa toimimisen haasteista - ja kuinka he mullistivat myyntistrategiansa.

Lataa

Mercurin tapa toimia

Tapamme valmentaa arvonmyyntiä on ainutlaatuinen. Saat tukea koko prosessin ajan räätälöityjen resurssien, asiaankuuluvien ja ajankohtaisten case-esimerkkien sekä jatkuvan arvioinnin ja tuen avulla.

Tiedämme, että jokaisen asiakkaan tarpeet ovat erilaisia. Vastataksemme näihin tarpeisiin olemme kehittäneet modulaarisen ja joustavan valmennuksen, jonka avulla myyjäsi saavuttavat myynnin huippuosaamisen.”Mercuri always brings the guaranteed B2B sales credibility and challenge ABB requires to help raise our solution and Value Based Selling skills to world-class, be it in Bangalore or Beijing, Coventry or Cairo.”

Allan Mitchell

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko kuulla miten Mercuri International voi auttaa myyjiäsi saavuttamaan myynnin huippuosaamisen arvonmyynnin osaamisella? Keskustelemme mielellämme kanssasi lisää!