Category Manager myyntiorganisaatiossa

Category Manager -valmennusohjelma antaa keinoja ja menetelmiä, joiden avulla tuotepäällikkö voi analysoida ja vaikuttaa myyntiorganisaation työskentelyyn oman tuoteryhmänsä hyväksi. Valmennuksen tavoitteena on luoda työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla Category Manager voi analysoida ja vaikuttaa myyntiorganisaation työskentelyyn.

Valmennuksen tavoitteena on oppia keinoja ja menetelmiä, joiden avulla Category Manager voi analysoida ja vaikuttaa myyntiorganisaation työskentelyyn oman tuoteryhmänsä hyväksi.

Kenelle Category Manager -valmennus sopii?

Kaikille, joiden tulee edistää tuote- tai palveluportfolion myyntiä organisaatiossa mm: tuotepäällikkö, tuoteryhmäpäällikkö, Brand, Product & Category Manager, Product Development Manager.

Valmennuksen ajankohta

Category Manager -valmennuksen ajankohta sovitaan asiakkaan toiveiden mukaan.

Valmennuksen sisältö

Category Managerin rooli ja tehtävät

 • Category Managerin mahdollisuudet parantaa tuoteryhmänsä myyntiä
 • Oman roolin kokonaiskuvasta ja tehtävästä myynnin tukena
 • Category Managerin vaikutusmahdollisuudet myynnin edistämiseksi

Myyntiorganisaation työskentelyn arviointi Category Managerin näkökulmasta

 • Systematiikkaa arvioida, millä tavalla ja mitkä tekijät vaikuttavat oman tuoteryhmän myyntiin

Myyntiorganisaation asenteisiin ja motivaatioon vaikuttaminen

 • Myyjien sitouttaminen oman tuoteryhmän tuotteiden myyntiin
 • Miten vaikuttaa kielteisiin asenteisiin ja ennakkoluuloihin tuoteryhmääni kohtaan 

Tuotteiden hyötyjen ja argumenttien esilletuominen & esittäminen myynnille

 • Miten rakennan tuoteominaisuuksista asiakaslähtöisiä etuja ja hyötyjä
 • Vaikuttaminen ja ideoiden myyminen myyjiille ja muille avainhenkilöille
 • Vakuuttava ja myyvä esiintyminen sekä myyvän esityksen rakenne

Myyntimateriaalien tuottaminen

 • Myyntimateriaalien merkitys myynnin tukena
 • Oikeanlaisten myynnin tukimateriaalien tuottaminen myyjille – mitä on otettava huomioon myyntimateriaalia tuottaessa (keskeiset sisällöt myynnille & myyntiargumentit – hyöty asiakkaalle)

Myyjien koulutus ja kehittäminen

 • Hyvän koulutustilaisuuden suunnittelu, rakentaminen ja onnistunut toteutus
 • Valmentamisen periaatteet – erilaisten oppimistyylien huomioiminen

Oman työskentelyn kehittäminen

 • Tärkeimmät ideat ja asiat itselle ja miten sovellat niitä käytäntöön