Mercurin tapa toimia


Oppimisratkaisumme on suunniteltu aikuisoppijan oppimispolkuun sopiviksi.

  • Muutosprosessissa on tärkeää ensin tiedostaa nykyinen tilanne ja motivoida oppijoita muutokseen auttamalla heitä ymmärtämään sen tuomat edut: MIKSI. Yleensä pyrimme inspiroivien videoiden, alustavien pohdintojen ja itsearviointien avulla kasvattamaan kunnianhimoa ja tahtoa osaamisen kehittämiseen.
  • Odotetun muutoksen tiedostamisen jälkeen oppijoiden on ymmärrettävä MITÄ puutteita heidän taidoissaan on ja mitä taitoja heidän pitää parantaa.
  • Oppimistarpeiden ymmärtämisen jälkeen oppijoiden on nähtävä, MITEN näitä taitoja voidaan parantaa käytännössä. Tällöin asiaankuuluva käytännön valmennus astuu kuvaan: mitä tehdään, miten se tehdään, roolipelien, skenaarioiden ja käytännönharjoittelun kautta.
  • Muutos on pitkäaikainen prosessi, joten on erittäin tärkeää seurata vaihe vaiheelta, miten oppijat toteuttavat oppimaansa päivittäisessä työssään. Korostamalla saavutuksia ja juhlimalla onnistumisia voidaan edistää uusien toimintatapojen pysyvyyttä. Tässä vaiheessa esimiehet ovat tärkeässä roolissa, sillä heidän tehtävänään on tukea toimintatapojen käyttöönottoa, tarjota jatkuvia panostuksia ja ohjata toimintaa.

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä!