Kansainvälinen tutkimuslaitos ESR suosittelee Mercuria kehittämisen yhteistyökumppaniksi

Kansainvälisen tutkimuslaitoksen ES Research Groupin mukaan Mercuri International on pystynyt erinomaisesti toteuttamaan asiakkailleen kansainvälisiä kehittämishankkeita mitattavin tuloksin. Mercuri käyttää toiminnassaan myös uudelle teknologialle perustuvia työvälineitä.

ESR suositteleekin Mercuri Internationalia yhteistyökumppaniksi yrityksille, jotka haluavat kehittää myyntitoimintaansa ja syventää myynnin osaamistaan räätälöidyillä, suunnitelmallisesti etenevillä ja pitkäjänteisillä kehittämisohjelmilla, tehokkailla työvälineillä ja järjestelmillä läpi koko organisaation tai joillakin osa-alueilla.

ESR on erikoistunut arvioimaan kauttaaltaan myynnin valmennusyritysten toimintaa. Se antaa myös asiantuntija-apua yrityksille, joilla on tarvetta kehittää myyntityötään.

Mercuri on suuri, maailmanlaajuisesti toimiva valmennusyritys. ESR:n selvityksessä ilmenee erityisesti Mercurin kyky valvoa toimintansa laatua ja toteuttaa kansainvälisesti toimeksiantoja. Tässä onnistumista tukee se, että valtaosa yrityksen ammattilaisista on vakituisessa työsuhteessa, eikä hankkeiden toteuttamisessa juurikaan käytetä ulkopuolisia tahoja.

Mercuri on myös onnistunut rakentamaan vahvat liikesuhteet sellaisiin yhteistyökumppaneihin, jotka tuottavat myynnin teknologiaa, alan tietoa, keinoja ja oppimateriaalia markkinoille. Yhteistyön on osaltaan mahdollistanut kumppaneiden tuntema arvostus Mercurin vahvaa asiakaskantaa ja asiakassuhteita kohtaan.

Koska Mercuri on alallaan pisimpään toiminut yritys, sillä on käytettävissään laaja valikoima valmennusmateriaalia. ESR näkee Mercurin kilpailuetuna sen kyvyn räätälöidä ja soveltaa kehittämisohjelmia ja työkaluja asiakkaan tarpeisiin ja tilanteisiin.

Myynnin teknologia mahdollistaa myös erilaisten tuotekokonaisuuksien toteuttamisen. Kehittämisohjelmat voivat sisältää sekä monimuoto-oppimista että virtuaalisesti toteutettua kehittämistä.

”Nyt tehty selvitys antaa meille puolueetonta tietoa toimintamme vahvuuksista ja kehittämiskohteista”, toteaa Mercurin kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Henk van de Kuijt.

ESR:n perustaja ja pääjohtaja Dave Stein muistuttaa siitä, että yritykset tekevät usein hukkainvestointeja, koska ne valitsevat huonosti sopivan yhteistyökumppanin kehittämään myyntitoimintaansa. ”ERS:n tekemän kattavan selvityksen ja sen tuottaman tiedon ansiosta pystymme antamaan yrityksille entistä tarkempaa tietoa myynnin valmentamisen markkinoista. Siten autamme yrityksiä tekemään päätöksiä, jotka mitattavastikin parantavat niiden myyntityötä.”

ES Research Group, Inc. on liiketoiminnan asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä arvioimaan, valitsemaan, toteuttamaan ja mittamaan myynnin kehittämisohjelmia ja niiden tuloksia. ESR tarjoaa analysointi- ja arviointiselvityksiä, puhelinneuvotteluja ja asiantuntijapalveluja. Se on ainoa riippumaton tutkimus- ja asiantuntijapalveluja tarjoava yritys, joka arvioi myynnin kehitysohjelmia ja niitä toteuttavia yrityksiä.