FARAX 360 – johtamisen kehittämistyökalu

Yli 20 vuoden ajan lukuisat johtajat ja esihenkilöt ovat käyttäneet monipuolista FARAX 360 -johtamisen kehittämistyökalua.

Tieteellinen perusta

FARAX 360 -valmennustyökalu perustuu pitkän aikavälin skandinaaviseen johtamis- ja yrityskulttuuriin, ja sieltä koottuihin hyvän johtamisen taitoihin. FARAX-menetelmät ja työkalut perustuvat näin ollen vankalle tieteelliselle perustalle ja sen vaikutus on aina mitattavissa.

Hyvällä johtamisella on mitattavissa oleva vaikutus

FARAX 360 -menetelmää on käytetty sadoissa johtajuuden kehittämistehtävissä eri puolilla maailmaa toistuvana osana johtajuuden kehittämisprosessia. Tämä tekee siitä yhden parhaiksi todetuista 360°-työkaluista, jolla on todistettuja tuloksia johtotason henkilöille eri aloilla ja organisaatioissa.

Johtajien kehittäminen

Menetelmä perustuu tutkittuun tietoon johtamisesta ja antaa kuvan siitä, millaisena arvioitavan johtaminen koetaan ja millaista sen toivotaan olevan. Voidaan jopa sanoa, että 360-arviointi on yksi tärkeimpiä ja tehokkaimpia johtamisen kehittämisen välineitä.

Mercurilla on Suomessa omia sertifioituja ja kokeneita FARAX 360 -valmentajia.

Millaista tietoa FARAX-arvioinnista saa?

  • Näkemys toiminnan vaatimuksista johtamiselle
  • Näkemys todellisesta johtamistavastani
  • Toivomukset johtamistavalleni
  • Näkemys kompetenssistani johtajana
  • Näkemys yksikköni/vastuualueeni tehokkuudesta

FARAX-arvioinnin eettiset periaatteet

  • FARAX on johtamistavan kehittämisväline
  • FARAX ei ole rekrytointi-instrumentti, eikä sitä saa käyttää henkilöiden uudelleensijoitusvälineenä
  • Arvioitava henkilö omistaa tulokset/raportin ja päättää itse, millä tavoin hän hyödyntää saatuja tuloksia
  • Arvioinnit ovat anonyymeja, (pl. ylempi esihenkilö)