DISC-ANALYYSI JA -VALMENNUSMENETELMÄ

DISC-analyysi on yksi mailman käytetyimmistä käyttäytymistyylianalyyseista, joka perustuu länsimaisen psykologian isän ja ensimmäinen käyttäytymistieteilijän Carl Gustav Jungin työhön. DISC-teoria pohjautuu puolestaan Marstonin laajalti tutkimaan “ Emotions of Normal People”-teoriaan, joka käsittää neljää käyttäytymisen ulottuvuutta: Dominance, Inducement, Steadiness/Submission and Conscientiousness/Compliance.

Mitä Extended DISC® -kysymykset mittaavat?

Extended DISC -analyysista ei voi saada hyviä tai huonoja tuloksia eikä eri ihmisten tuloksia tule verrata keskenään parempi-huonompi-asteikolla. Se ei mittaa ihmisen koko persoonallisuutta, eikä sitä tällaiseen tarkoitukseen tule käyttää. Se ei myöskään mittaa ammatillisia tietoja, taitoja eikä elämän varrella kertynyttä kokemusta.

Extended DISC -analyysi kuvaa henkilön luontaista käyttäytymistä. Sillä tarkoitetaan toimintatapaa, joka vaatii vähiten energiaa ja keskittymistä. Yleensä käytämme luontaista toimintatapaamme, jos ulkoiset tekijät eivät muuta vaadi.

Reagoimme luontaisella toimintatavallamme erityisesti nopeissa refleksinomaisissa tilanteissa, kun tietoiseen toimintaan ei ole mahdollisuutta. Luontainen toimintatapamme korostuu myös painetilanteissa, kun mukauttamiskykymme on alentunut.

Itsetuntemuksen lisäämisen merkitys

Hyvä itsetuntemus edesauttaa myynnissä ja asiakasvuorovaikutuksessa onnistumista. Mikä tahansa onkaan sinulle tyypillisin käyttäytymistyyli, suurin osa ihmisistä käyttäytyy jollain toisella tavoin.

Parhaiten vuorovaikutustilanteet sujuvat, kun osaat tulkita muiden ihmisten käyttäytymistyyliä ja heidän tarpeitaan sekä tämän perusteella mukauttaa omaa tyyliäsi.

Kun tunnet ja ymmärrät ihmisten käytöstä ja kommunikointityyliä sekä tunnistat erilaisten ihmisten motivaatiotekijät ja arvostukset, osaat paremmin sopeuttaa oman myynti- ja vaikuttamistyylisi tilanteeseen sopivaksi.

Extended DISC® – analyysin hyödyt

 • Lisätään itsetuntemusta omasta käyttäytymistyylistä ja tunnistetaan yksilölliset kehitystarpeet
 • Lisätään ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja sen vaikutuksesta omaan myyntitapaan ja johtamistapaan
 • Vahvistetaan myyjien taitoa kohdata erilaisia ihmisiä
 • Ymmärretään yksilöllisiä vahvuuksia ja miten niitä voi parhaiten hyödyntää myyntityössä
 • Vahvistetaan esimiesten taitoa ja ymmärrystä johtaa erilaisia ihmisiä
 • Kehitetään kommunikointia ymmärtämällä omaa ja toisten vuorovaikutustapaa
 • Ymmärretään yksilöllisiä vahvuuksia ja miten niitä voi parhaiten hyödyntää

Valmennusohjelman lopputulos

 • Osallistujat ovat saaneet tietoa omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan vuorovaikutustilanteissa ja asiakkaiden kohtaamisessa.
 • Osallistujien itsetuntemus ja ymmärrys ihmisten erilaisuudesta ja erilaisten asiakkaiden kanssa toimimisesta on kasvanut.
 • Osallistujat ovat saaneet malleja ja työkaluja myyntitilanteisiin.
 • Osallistujat ovat harjoitelleet asiakasvuorovaikutustilanteita.
 • Osallistujat ovat laatineet henkilökohtaisen toimintasuunnitelman ohjelman asioiden käytäntöön viemiseksi

DISC:in taustoista löydät lisää tietoa Completon sivuilta.

Mercurilta löydät DISC-valmennusmenetelmän ja -analyysin käyttöön sertifioituneita valmentajia.