Yrityskohtaiset ratkaisut

Minkälaisissa kehitystarpeissa voimme olla apunasi?

 1. Moderni myynnin ja myyntiorganisaation johtaminen
  • Strateginen johtaminen ja kehittäminen
  • Operatiivinen johtaminen
  • Ihmisten johtaminen.

 2. Avainasiakastyöskentely
  • Asiakkuuden johtaminen
  • Neuvottelu – ja vuorovaikutustaidot
  • Verkostojen johtaminen
  • Avainasiakassuhteen kehittäminen ja suunnittelu

 3. 3rd Millenium Sales – ”ammattimainen myyntityö”
  • Kilpailukykyinen ja tuloksellinen myyntityö
  • Tuloksellinen myynti- ja asiakasneuvottelu
  • Myyvä ja vaikuttava esitystaito
  • Erilaiset myyntitilanteet ja -tavat
   • Assertiivinen, näkemyksellinen myyntitapa
   • Konsultatiivinen myyntitapa
   • Asiakassuhteeseen perustuva myyntitapa
   • Asiantuntemukseen perustuva myyntitapa
  • Social Selling
  • Myyntimahdollisuuksien johtaminen
  • Myyntityön suunnittelu ja tuottavuus
  • Lisäarvon tuottaminen asiakastyöskentelyssä

 4. Työyhteisön vuorovaikutustaitojen ja yhteistyön kehittäminen

 5. Esimiestyöskentelyn kehittäminen
  • Ihmisten johtaminen
  • Yksilön johtaminen
  • Tiimin johtaminen ja kehittäminen
  • Valmentava johtaminen
  • Haastavat ja vaativat johtamistilanteet.