Luottamuksen merkitys liiketoiminnassa

Luottamus on aina ollut tärkein tekijä liiketoiminnan menestyksessä. Luottamuksen hyödyt ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin kustannusten aleneminen ja liikevoiton kasvaminen. Löysimme kuusi luottamuksen ulottuvuutta, jotka muuttavat B2B-myyntiä — nämä esiteltiin The Sales Conference 2022 -tapahtumassa.

Lataa koko raportti

ONKO LUOTTAMUS MYYNNIN UUSI VALUUTTA?

Kysyimme yli 1000:lta globaalilta yritysjohtajalta eri toimialoilta ja yrityskokoluokista: Mitä luottamus on ja mitä luottamuksen ulottuvuuksia pidetään kriittisimpinä, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky tulevaisuudessa? Tutkimuksemme mukaan luottamus B2B-asiakassuhteissa on tärkeämpää kuin koskaan. Tutkimustulokset osoittavat, että on olemassa kuusi kriittistä luottamuksen ulottuvuutta, jotka edistävät asiakasuskollisuutta, myynnin kasvua ja kannattavuutta. Nämä ulottuvuudet ovat: luotettavuus, pätevyys, rehellisyys, tarkoituksenmukaisuus, maine ja turvallisuus.

INFOGRAAFI

Raportti lyhyesti

Millainen rooli luottamuksella on tulevaisuuden myyntityössä? Tutustu raportin tärkeimpiin johtopäätöksiin infograafin avulla. Voit tutustua koko raporttiin hieman alempana.

Tutustu infograafiin

Varmistetaan menestyksekäs tulevaisuus rakentamalla luottamusta

99 %

kertoo, että luottamus on tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa.

66 %

kertoo, että luottamus on entistä tärkeämpää seuraavien kolmen vuoden aikana.

57 %

kertoo, että että vuorovaikutus asiakkaiden kanssa etänä vaikeuttaa luottamuksen rakentamista.

LATAA RAPORTTI

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä, että luottamus on tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa ja enemmistön mielestä se on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Lataa koko raportti ja lue lisää luottamuksen kuudesta ulottuvuudesta.