Avainasemassa myynnin johtaminen

Avainasemassa myynnin johtaminen

Myyntiorganisaation menestyksen takana on hyvä johtaminen! Tehdään yhdessä kestävä, kasvuun johtava muutos myyntiorganisaatiosi toiminnassa ja suorituskyvyssä.
Monimuoto-oppiminen

Monimuoto-oppiminen

Sekä avoimet että räätälöidyt valmennuksemme ovat tehokas ja toimiva yhdistelmä luokkahuonekohtaamista, verkkopohjaisia ohjelmia ja erilaisia tehtäviä. Ainutlaatuinen kehittämiskokonaisuus Suomen markkinoilla!
Kaikki räätälöitävissä!

Kaikki räätälöitävissä!

Myynti, johtaminen, vuorovaikutustaidot, toiminnan kehittäminen... Suunnittelemme ja toteutamme juuri sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun - sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Internationally - totta kai!

Internationally - totta kai!

Kansainvälinen kasvu, yhtenäinen myyntikulttuuri ja toimintatapa, kv-projektien pyörittäminen - you name it. Omat asiantuntijamme ja valmentajamme ympäri maailmaa ratkovat näitä päivittäin asiakkaidemme kanssa.
Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimoimista. Meillä on kyky laittaa jokainen myymään.
Yli miljoona kehitystarinaa!

Yli miljoona kehitystarinaa!

Kokemuksemme ja tuloksemme myynnin kasvun aikaansaajana 50 vuoden ajalta hakevat vertaistaan. Millaisen tarinan teemme sinun kanssasi?
Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Digitalisaatio, kanavat, keinovalikot, liidit kaupoiksi, asiakkuuksien hoito, uudistuminen… Myynnin maailma on muuttunut. Autamme sinua yhdistämään markkinointisi myynnin prosessiin - #kaikkimyy.

Taking Sales to a Higher Level

Takaisin

IT- ja telekommunikaatioala

ICT on nopeasti ja globaalisti eniten toimiala, ja toimiala muuttuu jatkuvasti – uudet toimijat syövät eilisen päivän pelurit. Uusi teknologinen ratkaisu leviää nopeasti globaaliksi menestykseksi. Markkinan muutosvauhti ja teknologian käyttötapojen uusiutumiset tuovat myyntiorganisaatioille muutostarpeita, jotka tulee saada vietyä läpi nopeilla aikatauluilla.

ICT-toimialan kehityshankkeissamme käytämme innovatiivisia, juuri tälle toimialalle kohdennettuja menetelmiä, joiden avulla autamme ICT-alan yrityksiä vahvistamaan myynnin suorituskykyään. Olemme vuosikymmenten aikana auttaneet merkittävää osaa suurimmista teknologiayrityksistä ja olleet mukana myös monien start-up -yritysten saattamisessa kohti kasvuvaihetta - ja sen jälkeen kohti globaalia menestystä.

Teknologia itsessään ei enää riitä tuomaan pitkäkestoista kilpailuetua. Aito erottautuminen markkinassa edellyttää uskottavaa ja tehokasta arvolupausta ja sen tinkimätöntä lunastamista. Erittäin usein keskeinen kysymys on saada koko organisaatio arvolupauksen taakse. Tuotekehitys, tuotehallinta, asiantuntijat ja projektipäälliköt ovat keskeinen osa myyntiorganisaatiota ja yhtenäisen myyntikulttuurin eteen tulee tehdä töitä.

Mercuri ICT-toimialan yritysten myynnin kasvun kumppanina

Autamme usein ICT-toimialan asiakkaitamme palvelutuotteiden rakentamisessa ja kaupallistamisessa. Myynnin toiminnan ja työskentelytapojen kehittämisessä olemme usein tilanteissa, joissa hyötypohjaisen argumentoinnin vahvistamisen eteen tulee tehdä paljon töitä. Myyntiprosesseissa ja neuvotteluissa asiakkaiden kanssa korostuvat hintavastustuksen käsittely hyötylaskelmin / ROI- metodein, samoin kuin muiden merkittävien arvoa tuottavien elementtien kommunikointi ja todentaminen. Merkittävimpien myyntimahdollisuuksien kotiuttaminen on monen asian summa ja edellyttää koko myyntitiimiltä yhtenäistä systematiikkaa ja työskentelymenetelmiä. Meillä on vahvoja näyttöjä kasvua tuovan Opportunity-to-Order (O2O) -työskentelytavan juurruttamisesta kasvun moottoriksi.

Asiakkaat odottavat ICT-myyjältä näkemyksiä

Ostaminen on ammattimaistunut entisestään ja kilpailu on läpinäkyvää ja globaalia. Autamme asiakasyrityksiämme uudistamaan myyntiprosessia siten, että ostamisen ammattimaistuminen otetaan huomioon entistä paremmin.

Sparraamme myyntijohtoa myyntistrategioiden uudistamisessa ja annamme tukea niiden käytäntöön vientiin. Olemme kehittäneet myyntijohtajille ohjelmia, joiden avulla he pystyvät määrittelemään ja toteuttamaan myyntituloksia parantavia strategioita.

ICT-myyjät ovat usein tiukoissa sopimusneuvotteluissa ja valmennamme heitä neuvottelemaan paremmat lopputulokset. Teemme paljon yhteistyötä Global ja Strategic Account Managerien kanssa, jotta he pystyvät tehokkaammin johtamaan ja kehittämään virtuaalitiimejään sekä lisäämään Cross Selling (ristiinmyynti) -mahdollisuuksia asiakkuuksissaan.

Rakennamme ja räätälöimme ICT-alan myynnin kasvuohjelmat aina asiakkaidemme tilanteen ja haasteiden mukaiseksi. Toimintamallimme pitää sisällään usein seuraavia osa-alueita:

  • Tarvittavat auditointi- ja tutkimusmenetelmät kehityskohteiden paikantamiseksi ja priorisoimiseksi
  • Taitojen, prosessien ja menetelmien määrittely ja kehittämismallin suunnittelu analyysin pohjalta
  • Valmennusohjelmat organisaation eri avainhenkilöille: myynnin johto ja johtoryhmätaso, asiakkuusjohtajat/-päälliköt, ratkaisumyyjät, asiantuntijat
  • Kansainvälisissä ohjelmissamme oleellisia huomioon otettavia asioita ovat luonnollisesti maantieteellisyys, kielivalinnat ja businesskulttuurieroavaisuuksien huomiointi.

ICT-myyjä, oletko kuski vai matkustaja? Mitä asiakkaasi odottaa sinulta? Lue lisää

IT- ja telekommunikaatioala