Puhutko yleisölle vai yleisön kanssa? Miten virtuaalivalmennus eroaa webinaarista?

Sanottakoon se heti näin aluksi – webinaarit ovat hieno juttu. Kun on tarve jakaa monimutkaista tietoa helposti ymmärrettävällä tavalla, ääni- ja kuvayhteyttä on vaikea päihittää. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivot käsittelevät tietoa eri tavalla riippuen siitä, suosiiko oppija luontaisesti ääntä vai kuvaa. Webinaari yhdistää tehokkaasti molemmat kanavat, jolloin tieto yleensä jää paremmin mieleen.

Webinaareissa on kuitenkin yksi suuri ongelma. Tieto kulkee vain yhteen suuntaan (lukuun ottamatta erityisiä Q&A-istuntoja), mikä vähentää mahdollisuuksia mielekkääseen vuorovaikutukseen. Valmennuksiin osallistuvat oppivat parhaiten tekemällä. Kun valmennettavat osallistuvat prosessiin, vuorovaikutus muistuttaa enemmän dialogia kuin monologia ja käytännön taitojen oppiminen on tehokkaampaa. Tässä astuu kuvaan virtuaalivalmennus.

Mitä eroa näillä siis on?

Webinaarit on tarkoitettu lähinnä tiedon välittämiseen, kun taas virtuaalivalmennuksen tavoite on helpottaa oppimista. Seuraavassa luetellaan pääasialliset erot.

Webinaarit sopivat parhaiten…

 • tiedon jakamiseen uudesta projektista, tuotteen tai ratkaisun päivityksestä tai uuden tuotteen lanseerauksesta
 • faktatiedon jakamiseen kuuntelevalle yleisölle
 • tiedon jakamiseen suurille yleisöille

Virtuaalivalmennukset sopivat parhaiten…

 • opettamiseen ja kouluttamiseen, kun oppijoiden on tarkoitus oppia uusi taito tai päivittää jo olemassa oleva taito
 • valmennuksiin, joissa halutaan antaa oppijoille runsaasti mahdollisuuksia pohtia aihetta, harjoitella, vaihtaa ajatuksia ja esittää kysymyksiä
 • tilanteisiin, jotka edellyttävät aktiivista ja dynaamista osallistumista ja ideoiden pallottelua.

Kumman valitsen?

Sekä webinaarit että virtuaalivalmennukset ovat tärkeitä keinoja olla vuorovaikutuksessa verkkoyleisön kanssa, mutta niitä kannattaa käyttää eri tarkoituksiin. Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen saattaa helpottaa valintaa:

 • Mikä on valmennuksen tavoite?
 • Kenelle se on tarkoitettu?
 • Mitä odotan osallistujien tekevän valmennuksen aikana: lähinnä kuuntelevan vai lähinnä oppivan?

Kun tiedät, kenet yrität tavoittaa ja mitä haluat heidän saavan valmennuksesta, voit päättää kumpi kanava sopii tarkoitukseen paremmin. Webinaarit ovat jo monille meistä tuttuja, mutta virtuaalivalmennus vie oppimisen seuraavalle tasolle. On tärkeää ymmärtää mitä menetelmiä kannattaa käyttää, jotta yleisösi saa mahdollisimman paljon irti valmennuksesta.

Virtuaalivalmennus – parhaat käytännöt

Interaktiivisuus

 • Diojen on oltava laadukkaita, innostavia ja visuaalisesti houkuttelevia.
 • Valmennuksen tulee sisältää erilaisia aktiviteetteja, jotka edistävät aktiivista oppimista.

Hyvin valmistautunut valmentaja

 • osaa luoda ilmapiirin, joka edistää vuoropuhelua ja vuorovaikutusta
 • on vaikuttava esiintyjä, omaa hyvät paraverbaaliset taidot (tilanteeseen sopiva äänensävy, äänen voimakkuus ja puhenopeus) ja osaa ohjata virtuaalista luokkahuonetta.

Hyvin valmistautuneet osallistujat: odotusten asettaminen

Kerro osallistujille, mitä heiltä odotetaan liittyen valmennuksen sisältöön ja käytettävään teknologiaan. Osallistujat on opetettava oppimaan verkossa, olemaan vuorovaikutuksessa ja käyttämään valmennuksessa tarvittavaa teknologiaa.

Mitä haasteita virtuaalivalmennukseen liittyy?

Ellei sinulla satu olemaan yliluonnollisia kykyjä, et todennäköisesti pysty lukemaan osallistujien ajatuksia. Virtuaaliympäristössä et myöskään pysty lukemaan heidän kehonkieltään. Onkin siis tärkeää ymmärtää, miten voit virtuaalisen valmennusalustan avulla mitata ja edistää osallistujien oppimista ja ymmärtämistä.

Useimmissa alustoissa on tilapainikkeita, joiden kuvakkeet symboloivat esimerkiksi seuraavia toimintoja: samaa mieltä/eri mieltä, peukalo ylös/alas, aplodit tai käden nostaminen kysymyksen merkiksi. Muista käyttää niitä usein. On tärkeää, että virtuaalivalmennuksen pitäjä osaa käyttää näitä painikkeita, jotta niistä tulee luonnollinen osa valmennuksen kulkua.

Etävalmennuksen pitämistä kannattaa harjoitella samoin kuin puheen pitämistä: käy valmennus läpi juuri niin kuin sinun on tarkoitus järjestää se oikeassa tilaisuudessa. Tuntuu ehkä hölmöltä puhua näytölle ja esittää kysymyksiä näkymättömille osallistujille, mutta se kannattaa, jos haluat kehittyä luontevaksi virtuaalivalmentajaksi.

Tunne yleisösi

Viestintään liittyvät perinteet ja odotukset vaihtelevat suuresti eri kulttuureissa. Tämä koskee sekä viestinnän sävyä (kuinka muodollista sen tulisi olla, milloin on sopivaa käyttää huumoria) että vuorovaikutteisuuden tasoa (jotkut oppijat ovat puheliaita, toiset varautuneita, jotkut ovat halukkaita esittämään kysymyksiä, toiset eivät).

Tärkeää on, että valmennus voidaan mukauttaa yleisölle sopivaksi. Vaikka hyvän virtuaalivalmennusalustan (tai hyvän webinaarin) kautta voit tehokkaasti tavoittaa suuren yleisön, se on silti vain kanava. Muista aina, että valmennuksen tai viestinnän onnistumiseen tarvitaan enemmän kuin toimiva alusta – tärkeintä on kiinnostava ja ajankohtainen sisältö ja skenaariot.

Yritä asettautua yleisön asemaan – mistä itse kiinnostuisit?

Mikä saa sinut ajattelemaan? Mikä pitää kiinnostuksesi yllä? Valmennuksesi voi olla virtuaalista, mutta yleisösi on todellinen – anna heille sitä, mitä he tarvitsevat.

Lue lisää digitaalisista oppimisratkaisuistamme