Myynnin ja kaupallisen toiminnon auditointi tuloksen teon välineenä

Herättelevä fakta suomalaisista yrityksistä on, että suurimmassa osassa myyntiorganisaatioita 60% myyjistä ei saavuta heille asetettuja tavoitteita ja 10-15% myyjistä tekee yli puolet koko firman tavoitteista.

Myynnin ja koko kaupallisen organisaation noudattamat tai noudattamatta jättämät toimintamallit ovat tärkeimpiä prosesseja missä tahansa voittoa tavoittelevassa yrityksessä, sillä ne tuottavat rahaa taloon. Yrityksen omistajien ja johdon on syytä olla hyvin perillä siitä, missä kunnossa myyntikone on ja mistä saisi säädettyä lisää tehoja.

Minkälaisissa tilanteissa kannattaa miettiä tekisikö ammattimaisen kaupallisen toiminnon auditoinnin ja mitä osa-alueita myyntistrategian osalta tulisi auditoida? 

Olemme kiteyttäneet tähän oppaaseen tärkeimpiä osa-alueita, joita myynnin auditointiin tyypillisesti sisällytetään, sekä koostaneet osioita, joita olemme toteuttaneet useissa auditointihankkeissa asiakkaillemme. Materiaalin tavoitteena on antaa ajattelemisen aiheita kaupallisesti kestävään kehitykseen.