Johtaja tarvitsee yhä enemmän leadership-taitoja

Mercuri Business School Leadership –kehittämisohjelma auttaa johtamisen haasteissa!

Ihmisten johtaminen, leadership, korostuu johtamistyössä entisestään. Esimerkiksi yritysostot vaativat erilaisten yrityskulttuureiden yhteensovittamista. Siinä onnistuminen edellyttää, että johtaja saa ihmiset mukaan muutokseen.

Seniorikonsultti Kari Pihl Mercuri International Oy:stä nostaa johtamisen tärkeimmäksi työvälineeksi johtajan persoonan, sen miten hän toimii, mitä hän on ja mitä edustaa. Kun johtaja saa henkilöstönsä toimimaan oikeaan suuntaan ja tekemään oikeita asioita, hän varmistaa tavoitteisiin yltämisen. Kyse on paljon ihmismielen johtamisesta ja ohjaamisesta.

Pihl puhuu energisoivasta johtamistyylistä ja energiaa antavasta johtajasta, joka auttaa ihmisiä onnistumaan. ”On hyvä kysyä, mitä oikein tulee sisään, kun tulet sisään vaikkapa työpaikan ovesta tai kotiovesta”, hän tiivistää.

”On esimerkiksi suuri ero siinä, näkeekö johtaja ongelmia vai ratkaisuja. Ja miten hän saa omat johdettavansa ideoimaan ratkaisuja. Tähänkin on selkeitä malleja olemassa, joita valotamme MBSL-ohjelmassa.” Johtamistyön haasteita, työn painopisteitä ja johtamistaitojen kehittämistä pohdittiin Mercurin aamiaistilaisuudessa 6. syyskuuta.

Tulipalojen sammuttamista

Johdon työaika kuluu entistä enemmän tulipalojen sammuttamiseen. Vaikka kiire rassaa johtajan työtä, Pihl kehottaa esimiehiä ja johtajia investoimaan itseensä ja työskentelynsä kehittämiseen. ”Nyt erityisesti on tärkeää ottaa etäisyyttä omaan työhönsä, saada uusia näkemyksiä ja päivittää leadership-osaamistaan.”

Kari Pihl vastaa johtamisosaamista kehittävästä Mercuri Business School Leadership –oppimisohjelmasta, joka on kerta toisensa jälkeen saanut erinomaisia arvioita osallistujilta. Liki vuoden kestävä ohjelma sisältää neljä opintoleiriä, verkko-oppimista, erilaisia tehtäviä ja arvioita. Ohjelma rakentuu neljän teeman ympärille: muutos, uusiutuminen, johtajuus ja oppiminen. Ohjelma päättyy Graduation-tilaisuuteen ja osallistujan tekemään diplomityöhön.

”Osallistujat saavat toisiltaan myös vahvaa sparrausapua. Monesti johtaja on yksin päätösten edessä, joten kollegoiden ja johtamisen asiantuntijoiden apu tulee tarpeeseen.”

Myös monet aiempiin ohjelmiin osallistuneet ovat huomanneet sparrauksen tuomat edut, ja jatkavat keskinäisiä kurssitapaamisiaan vielä ohjelman päättymisen jälkeenkin. 

Lisätietoa Mercuri Business School Leadership –kehittämisohjelmasta: Kari Pihl