Ovatko edustajasi valmiita kohtaamaan tämän vuosituhannen asiakkaan?

Globalisaatio ja digitalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat edelleen ostamisen ja myynnin maailmaa yhtälailla päivittäistavarakaupassa, ketjutyöskentelyssä ja myyntiedustajan työssä kuin millä tahansa muulla toimialalla. Myyntiedustajan työ, rooli ja tehtävät, kuten myös yrityksen tavoitteet ja odotukset edustajatyölle, ovat muuttuneet melkoisesti muutaman vuosikymmenen aikana. Jos vielä 1980-luvulla edustajan tehtävä oli pitää huolta hyvistä henkilösuhteista kauppatasolla, pohtivat tavarantoimittajat vuosituhannen vaihteen ketjuuntumisen yhteydessä edustajatyön tarpeellisuutta ylipäätään. Tänään edustajatyön merkitys kasvaa jälleen kauppiasvetoisissa myymälöissä, ja monet tavarantoimittajat miettivät, miten he varmistavat nyt kauppakohtaiset valikoimansa. Myyntiedustaja ei ole tuote-esittelijä tai menekinedistäjä. Myyntiedustajan on pystyttävä tuottamaan lisäarvoa kaupalle ja vaikuttamaan kaupan ja oman yrityksen tuloksellisuuteen, ja siksi myyntiedustajan pitää hallita tämän päivän osaamistarpeet ja -vaatimukset myyntityössä.

Myyntityön merkitys korostuu, ei vain tulevaisuudessa, vaan jo tänään myyntiedustajien työssä. Maailma on kuitenkin muuttunut, ja osa myynnin perusteista ei ole enää tätä päivää. Menestyvät tavarantoimittajat huolehtivat myyntiedustajien osaamisesta ja sen kehittämisestä, jotta pystytään vastaamaan tämän päivän asiakkaan odotuksiin. Onnistuminen tässä edellyttää toki myös myynnin hyvää ja ammattimaista johtamista.

Petri Ylenius on työskennellyt elintarvikealalla yli 20 vuotta myynnin ja myynninjohtamisen eri tehtävissä. Nyt työssään Mercurin konsulttina Ylenius on erityisesti keskittynyt tavarantoimittajien myyntiorganisaation osaamisen ja toiminnan kehittämiseen:

Mitä osa-alueita ja taitoja menestyksellinen myyntiedustajatyö edellyttää?

Myymälöissä käy kymmeniä myyntiedustajia viikoittain. Kauppa pitää käyntejä edelleen tarpeellisena, mutta odotukset myyntiedustajia kohtaan ovat lisääntyneet. Asiakkaat odottavat parempaa lisäarvoa ja näkemyksiä myynnin ja tuoton parantamiseksi. Myyjän tulisi olla asiantuntija omassa tuoteryhmässään ja auttaa kauppaa kehittämään omaa liiketoimintaansa. 

Tavarantoimittajille myyntikenttä on iso investointi, jonka tuottavuus on varmistettava jokaisella myyntikäynnillä kentällä. Parhaat myyntiedustajat erottuvat tuottavuudellaan ja käyntien tuloksellisuudella:

  • Edustajien toiminta on systemaattista ja suunnitelmallista. Käynnit perustuvat tehtyyn käyntisuunnitelmaan ja tavoiteltuun käyntipeittoon sovituissa asiakkaissa.
  • Sovittuja jaksotoimenpiteitä toteuttamalla myyntiedustaja kykenee kasvattamaan myyntiosuuksia myymälässä ja kehittämään kokonaismyyntiä yrityksen edustamissa tuoteryhmissä.
  • Jaksotoimenpiteitä myydessään edustajat osaavat luoda tarvetta ja ovat vahvoja esittäessään ratkaisuja.
  • Myyntiedustajat pystyvät osoittamaan toimenpiteiden konkreettisen lisäarvon kullekin asiakkaalle ja saavat asiakkaan kokemaan sen hänelle sopivaksi ratkaisuksi.
12 kriittistä tämän päivän vaatimusta myyntiedustajalle

Myyntiedustajille räätälöity koulutus & coaching

Ammattimaisen myyntiedustajan kehitysohjelmamme perustuu Mercurin toimialaselvityksiin ja näkemykseen menestyvästä edustajatoiminnasta. Olemme myös haastatelleet keskusliikkeiden päättäjiä, kauppiaita ja tavarantoimittajia ohjelman sisällön rakentamiseksi. Valmennus on tarkoitettu myyntiedustajille, joiden asiakkaana on kuluttajille päivittäistavaraa tai kulutustavaraa myyvät myymälät.

Kehityspolku koostuu kolmesta eri valmennusosiosta: Ammattimainen myyntiedustajakäyntiMyyntiedustajan vaikuttava myyntipuhe ja Suunnitelmallinen edustajatyöskentely, joista jokaisen osan voi suorittaa myös erikseen. Lisäksi kehityspolkuun on mahdollista yhdistää henkilökohtainen coaching-päivä myyntikentällä, jolloin myyntiedustaja saa valmentavan palautteen toiminnastaan neljällä asiakaskäynnillä

Haluatko sparrata oman myyntikenttäsi toimintamallia ja tehokkuutta?  Ota yhteyttä – Petri Ylenius

Ovatko edustajasi valmiita kohtaamaan tämän vuosituhannen asiakkaan?

Tutustu myös!

Ammattimainen myyntiedustajakäynti -valmennus kaupan alan myyntiedustajille

Lue lisää

Myyntiedustajan vaikuttava myyntipuhe -valmennus kaupan alan myyntiedustajille

Lue lisää

Suunnitelmallinen edustajatyöskentely -valmennus kaupan alan myyntiedustajille

Lue lisää