Avainasemassa myynnin johtaminen

Avainasemassa myynnin johtaminen

Myyntiorganisaation menestyksen takana on hyvä johtaminen! Tehdään yhdessä kestävä, kasvuun johtava muutos myyntiorganisaatiosi toiminnassa ja suorituskyvyssä.
Monimuoto-oppiminen

Monimuoto-oppiminen

Sekä avoimet että räätälöidyt valmennuksemme ovat tehokas ja toimiva yhdistelmä luokkahuonekohtaamista, verkkopohjaisia ohjelmia ja erilaisia tehtäviä. Ainutlaatuinen kehittämiskokonaisuus Suomen markkinoilla!
Kaikki räätälöitävissä!

Kaikki räätälöitävissä!

Myynti, johtaminen, vuorovaikutustaidot, toiminnan kehittäminen... Suunnittelemme ja toteutamme juuri sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun - sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Internationally - totta kai!

Internationally - totta kai!

Kansainvälinen kasvu, yhtenäinen myyntikulttuuri ja toimintatapa, kv-projektien pyörittäminen - you name it. Omat asiantuntijamme ja valmentajamme ympäri maailmaa ratkovat näitä päivittäin asiakkaidemme kanssa.
Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimoimista. Meillä on kyky laittaa jokainen myymään.
Yli miljoona kehitystarinaa!

Yli miljoona kehitystarinaa!

Kokemuksemme ja tuloksemme myynnin kasvun aikaansaajana 50 vuoden ajalta hakevat vertaistaan. Millaisen tarinan teemme sinun kanssasi?
Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Digitalisaatio, kanavat, keinovalikot, liidit kaupoiksi, asiakkuuksien hoito, uudistuminen… Myynnin maailma on muuttunut. Autamme sinua yhdistämään markkinointisi myynnin prosessiin - #kaikkimyy.

Taking Sales to a Higher Level

Erinomainen asiakaspalvelu tuottaa kilpailuetua
Takaisin

Erinomainen asiakaspalvelu tuottaa kilpailuetua

Sari Tuura: Erinomainen asiakaspalvelu tuottaa kilpailuetua"Hyvä asiakaspalvelu on vahva kilpailutekijä ja vaikuttaa suoraan tulokseen”, sanoo valmennuskonsultti Sari Tuura Mercuri International Oy:stä.

Asiakas on huomioitava ensi hetkestä lähtien. Niinkin yksinkertainen asia kuin ystävällinen tervehtiminen unohtuu yllättävän usein. Siitä kuitenkin koko asiakaskohtaaminen alkaa.

Tuura muistuttaa siitä, että palvelu on aktiivista vaikuttamista asiakkaaseen, kuten myyminenkin. Mercurin asiakaspalveluvalmennuksissa laaditaan muun muassa toimintasuunnitelma osallistujan oman palvelutyön kehittämiseksi.

Mutkattomuutta ja luotettavuutta arvostetaan

Hyvän palvelun tuottaminen vaatii oikeaa asennetta, hyvää pelisilmää ja selviä toimintaohjeita. Tuuran mukaan perimmältään kyse on siitä, että asiakkaan odotukset täyttyvät, parhaimmillaan jopa ylittyvät.

Mitä asiakkaat sitten odottavat hyvältä palvelulta ja millaista yhteistyötä arvostetaan? ”Asiakkaat arvostavat sitä, että palvelu on mutkatonta, turvallista ja luotettavaa. Lupauksista on myös pidettävä kiinni. Tärkeää on, että asiakkaaseen pidetään riittävästi yhteyttä.”

Erotu ja tarjoa lisähyötyä

Palvelutilanteesta voi tehdä elämyksellisen esimerkiksi tarjoamalla lisäpalveluja, neuvoja tai muuta asiakasta hyödyttävää tietoa. ”Jos asiakas on vaikkapa ostamassa kalafileetä, hänelle kannattaa antaa mukaan hyviä ohjeita ruuan valmistukseen. Uuden asusteen ostanut asiakas voi puolestaan saada myyjältä oikeat pesuohjeet.”

Tuura itse ilahtui taannoin saamastaan palvelusta autonsa huollon yhteydessä. ”Mainitsin ohimennen lähestyvästä katsastuksesta. Huollosta otettiin samana päivänä minuun yhteyttä ja tiedusteltiin autooni liittyvistä asioista. Hakiessani illalla autoni se oli huoltotoimien lisäksi myös katsastettu. Oli selvää, että omat odotukseni ylittyivät reippaasti.”

Palvelukulttuuri antaa nuotit

Sari Tuura pitää tärkeänä hyvän palvelukulttuurin rakentamista. Palvelukulttuurissa on määritelty selkeät palvelukonseptit ja -tavat siitä, miten asiakasta kohdellaan ensi hetkestä lähtien. Näin yritys pystyy takaamaan palvelunsa tason sekä hyvän ja tasaisen palvelun laadun.
”Koko henkilöstö kannattaa ottaa mukaan luomaan yhteisiä palvelun toimintaohjeita. Se auttaa myös ihmisiä sitoutumaan niihin.

Palvelukulttuuri kuntoon

Palvelukulttuuria voidaan myös joutua muuttamaan yrityksen tai markkinoiden tilanteiden mukaan. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä mittaavassa selvityksessä esiin tulleet kipupisteet voivat johtaa toimintatapojen tai koko palvelukulttuurin muuttamiseen.

Palvelukonsepti tarjoaa myös esimiehelle hyvän ja puolueettoman keinon puuttua tarvittaessa henkilöstön palvelukäyttäytymiseen ja perustella syyt siihen. Kun palvelukonsepti määritellään kirjallisesti, palvelua voidaan mitata ja seurata ja tarvittaessa ryhtyä kehittämistoimiin.

”Onnistunut asiakaspalvelu näkyy yrityksen tuloksessa”, Sari Tuura huomauttaa.